Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2018
DOHODA č. 01/2018/14
CRZč.2060/2018/LSR
30 000,00 € Obec Čierny Balog LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
5. Marec 2018
DOHODA č. 04/2018/12
CRZč.2075/2018/LSR
30 000,00 € Obec Malužiná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
5. Jún 2018
DOHODA č. 06/2018/12
CRZč.4536/2018/LSR
30 000,00 € Obec Ľubochňa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
16. Júl 2019
DOHODA č. 01/2019/44 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR,š.p.
CRZč.38582019/LSR
30 000,00 € Obec ČiernyBalog LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
24. August 2022
DOHODA č. 25/2022/03 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky, š.p. BB
CRZč.4169/2022/LSR
30 000,00 € Obec Brestov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
24. August 2022
DOHODA č. 25/2022/01 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky, š.p. BB
CRZč.4167/2022/LSR
30 000,00 € Obec Palota LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
23. November 2022
DOHODA č. (číslo 01/2022/01) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.
CRZč.5462/2022/LSR
30 000,00 € Obec Limbach LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
23. November 2022
DOHODA č. (číslo 12/2022/09) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.
CRZč.5463/2022/LSR
30 000,00 € Obec Ľubochňa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
24. November 2022
DOHODA č. (číslo 09/2022/04) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.
CRZč.5470/2022/LSR
30 000,00 € Obec Petrovice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
28. Marec 2011
Čiastková kúpna zmluva č.2/2011
CRZč.2386/2011/LSR
29 970,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica SLOVLADA, spol. s.r.o.
9. August 2017
DOHODA č.(.01/2017/05)
CRZč.5500/2017/LSR
29 966,00 € Obec Jelenec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
13. Október 2023
Zmluva o dielo
6185/2023/LSR
29 437,75 € Marek Ocetník LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
24. August 2022
DOHODA č. 25/2022/02 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky, š.p. BB
CRZč.4168/2022/LSR
29 174,00 € Obec Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
20. Január 2020
Kúpna zmluva
CRZč.5922/2019/LSR
29 167,00 € Ing. Milan Lubý LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
8. Marec 2018
DOHODA č. 01/2018/25
CRZč.2127/2018/LSR
29 000,00 € Obec Lieskovec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
6. Október 2022
DOHODA č.7/2022/05 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV SR,š.p.
CRZč.4443/2022/LSR
28 870,87 € Obec Poruba LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
1. August 2017
DOHODA č. 01/2017/25
CRZč.5356/2017/LSR
28 800,00 € Obec Banské LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
12. Júl 2012
Nájomná zmluva
CRZč.5846/2012/LSR
28 200,00 € Casal s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
9. September 2016
DOHODA č. (01/2016/07) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR,š.p.
CRZč.5286/2016/LSR
28 007,00 € Obec Trenčianske Jastrabie LESY Slovenskej republiky, š. p.
9. Október 2019
DOHODA č. (02/2019/18) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p.
CRZč.5010/2019/LSR
28 000,00 € Obec Vígľaš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik