Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2011
Zmluva o dielo č.18/99/26/2011
CRZč.5846/2011/LSR
Doplnená
25 699,97 € CSM-STAV s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
23. Marec 2011
Dodatok č.1 k ZoD č.7/99/07/2010
CRZč.2410/2011/LSR
23 796,00 € VAPOS ORAVA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica
3. August 2011
Kúpna zmluva -čiastková zmluva č.4/2011
CRZč.6007/2011/LSR
23 721,00 € AUTONOVA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
11. August 2016
DOHODA č.(01/2016/10) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR,š.p.
CRZč.4997/2016/LSR
23 555,00 € Obec Vysoká nad Kysucou LESY Slovenskej republiky, š. p.
3. Február 2012
Nájomná zmluva
CRZč.1117/2012/LSR
23 420,00 € Krajský úrad životného prostredia v Žiline LESY Slovenskej republiky, š. p.
20. Február 2012
Kúpna zmluva
CRZč.1450/2012/LSR
23 300,00 € Roman Cerulík LESY Slovenskej republiky, š. p.
24. Február 2012
Dohoda o ukončení záväzkového vzťahu založeného verejnou obchodnou súťažou
CRZč.1658/2012/LSR
23 236,00 € MALES, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
13. Júl 2012
Zmluva o upgrade softvérového systému VP banky
CRZč.5828/2012/LSR
23 172,00 € DERBY, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
15. Október 2019
Kúpna zmluva
CRZč.4718/2019/LSR
23 019,00 € Ing. Jozef Lupták, Ing. Anna Luptáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
7. Marec 2012
Zmluva o dielo č.02/99/2012
CRZč.1942/2012/LSR
22 995,58 € BUILD TRADE s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
27. Október 2020
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
CRZč.4746/2020/LSR
22 927,40 € Obec Zlatá Idka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
1. Február 2012
Kúpna zmluva
CRZč.1012/2012/LSR
22 597,00 € Juraj Rosík, Edita Rosíková LESY Slovenskej republiky, š. p.
4. December 2012
Zmluva o dielo č.19/99/2012
CRZč.9855/2012/LSR
22 518,14 € RESTAV SK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
16. November 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
CRZč.5173/2022/LSR
22 466,70 € Mesto Stropkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
6. Júl 2015
DOHODA č. 02/2015/12 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR,š.p.
CRZč.4195/2015/LSR
22 212,00 € Obec Kráľova Lehota LESY Slovenskej republiky, š. p.
8. December 2022
DOHODA č.7/2022/03 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.
CRZč.5766/2022/LSR
21 962,15 € Obec Rudnianska Lehota LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
22. August 2017
Zmluva o dielo 5680/2017/LSR
CRZ č. 5680/2017/LSR
21 097,24 € REDSTON, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
12. Október 2017
DOHODA č.(05/2017/26)
CRZč.6574/2017/LSR
21 020,00 € Obec Hlivištia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
29. Máj 2012
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.12971/2010/160
CRZč.4391/2012/LSR
21 013,00 € WEXIM TRUCK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
25. Júl 2011
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
CRZč.5912/2011/LSR
21 000,00 € PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.