Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2012
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.12971/2010/160
CRZč.4391/2012/LSR
21 013,00 € WEXIM TRUCK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
25. Júl 2011
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
CRZč.5912/2011/LSR
21 000,00 € PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
3. August 2011
Obchodná zmluva č.2011/99/000907
CRZč.6048/2011/LSR
21 000,00 € Slávka Horváthová-HUNTER NH LESY Slovenskej republiky, š. p.
29. Október 2015
DOHODA č. 06/2015/16 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.
CRZč.6279/2015/LSR
20 700,00 € Obec Trnavá Hora LESY Slovenskej republiky, š. p.
7. Marec 2011
Zmluva č.6437/2010/160 o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru
CRZč.1875/2011/LSR
Doplnená
20 655,15 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica Vlasta Považancová, rod. Vlčeková
11. December 2019
Kúpna zmluva
CRZč.6001/2019/LSR
20 530,00 € Autoškola Paluška, s.r.o.. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
4. Marec 2011
Zmluva č.6438/2010/160 o prevode vlastníctva bytu
CRZč.1876-2011-LSR
20 471,21 € LESY Slovenskej republiky, štátnaay podik Banská Bystrica František Cvaniga a manželka Magdaléna
31. Január 2012
Kúpna zmluva
CRZč.918/2012/LSR
20 394,00 € Ing.Juraj Ratica, Mária Raticová LESY Slovenskej republiky, š. p.
16. Máj 2011
Zmluva o užívaní poľovného revíru Baba
CRZč.3690/2011/LSR
20 300,00 € Poľovnícky spolok mesiačik LESY Slovenskej republiky, š. p.
3. Január 2012
Kúpna zmluva
CRZč.67/2012/LSR
20 196,00 € Milan Hvizdoš LESY Slovenskej republiky, š. p.
15. August 2011
Dohoda č.01/2011/12 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p.
CRZč.6135/2011/LSR
20 000,00 € Obec Vyšná Boca LESY Slovenskej republiky, š. p.
18. August 2011
Dohoda č.01/2011/20 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p.
CRZč.6282/2011/LSR
20 000,00 € Mesto Dobšiná LESY Slovenskej republiky, š. p.
26. September 2011
Dohoda č.02/2011/19 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p.
CRZč.6863/2011/LSR
20 000,00 € Obec Krokava LESY Slovenskej republiky, š. p.
8. November 2011
Dohoda č.04/2011/15
CRZč.8038/2011/LSR
20 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj LESY Slovenskej republiky, š. p.
9. November 2011
Dohoda č.02/2011/20 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p.
CRZč.8039/2011/LSR
20 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj LESY Slovenskej republiky, š. p.
18. Apríl 2012
Dohoda č. 01/2012/10 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p.
CRZč.3464/2012/LSR
20 000,00 € Mesto Dobšiná LESY Slovenskej republiky, š. p.
11. Júl 2012
Dohoda č.01/2012/07 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p.
CRZč.5814/2012/LSR
20 000,00 € Obec Bzince pod Javorinou LESY Slovenskej republiky, š. p.
12. Marec 2013
Zmluva o dielo
CRZč.1954/2013/LSR
20 000,00 € Národné lesnícke centrum LESY Slovenskej republiky, š. p.
13. Jún 2013
Dohoda č.01/2013/14 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV SR, š.p.
CRZč.4561/2013
20 000,00 € Obec Čierny Balog LESY Slovenskej republiky, š. p.
26. September 2013
Dohoda č.03/2013/05 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV SR, š.p.
CRZč.6349/2013/LSR
20 000,00 € Občianske združenie PARK TOPOĽČIANKY LESY Slovenskej republiky, š. p.