Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2014
Kúpna zmluva č: 8937/2013/LSR
CRZč.8937/2013/LSR
311 277,60 € SL SLOVAKIA, a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
18. December 2019
Kúpna zmluva
CRZč.6147/2019/LSR
310 000,00 € Obec Likavka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
13. November 2012
Zmluva o dielo č.16/02/99/2012
CRZč.8839/2012/LSR
Doplnená
319 404,48 € Lesné a vodné stavby s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
17. Júl 2012
Zmluva o dielo č.06/19/99/2012
CRZč.6011/2012/LSR
Doplnená
303 462,00 € M2 Transport, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
15. Jún 2012
Zmluva o dielo
CRZč.4247/2012/LSR
300 000,00 € Národné lesnícke centrum LESY Slovenskej republiky, š. p.
14. December 2015
DOHODA č. (.01/2015/99) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR,š.p.
CRZč.7249/2015/LSR
300 000,00 € Národné lesnícke centrum LESY Slovenskej republiky, š. p.
12. December 2013
Kúpna zmluva č: 8928/2013/LSR
CRZč.8928/2013/LSR
291 720,00 € PRO AUTO, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
14. August 2012
Kúpna zmluva č. AF21123434
CRZč.6453/2012/LSR
287 760,00 € MARTIMEX-ALFA, a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
26. Február 2013
Zmluva o dielo
CRZč.1450/2013/LSR
287 760,00 € YMS, a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
18. Apríl 2012
Kúpna zmluva
CRZč.3531/2012/LSR
284 409,60 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
24. August 2012
Zmluva o dielo č.09/32/99/2012
CRZč.6703/2012/LSR
Doplnená
282 862,63 € SCHETELIG CE s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
5. Apríl 2013
Kúpna zmluva č.2354/2013/LSR
CRZč.2354/2013/LSR
274 377,60 € SL SLOVAKIA, a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
18. August 2011
Zmluva o dielo
CRZč.6273/2011/LSR
273 476,88 € STRABAG s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
18. Júl 2013
Zmluva o dielo č.07/25/99/2013
CRZč.5638/2013/LSR
259 800,00 € FEDAN s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
15. Január 2014
Zmluva o dielo č. 157/2014/LSR
CRZč.157/2014/LSR
Doplnená
247 946,40 € Foresta SK, a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
19. December 2011
Kúpna zmluva č.. STPCMB600511067 OZLT B.Bystrica/2011
CRZč.8565/2011/LSR
238 855,20 € Phoenix Zeppelin, spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
25. Júl 2013
Zmluva o dielo č.06/04/99/2013
CRZč.5689/2013/LSR
Doplnená
228 000,00 € LEVSTAV-LEVICE, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
29. Apríl 2011
Kúpna zmluva - čiastková zmluva č.2/2011 o predaji motorového vozidla
CRZč.3447/2011/LSR
224 984,00 € AUTONOVA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
16. December 2022
Rámcová dohoda č. CRZ: 5496/2022/LSR
CRZč.5496/2022/LSR
Doplnená
221 053,80 € TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
15. Január 2014
Kúpna zmluva č. 143/2014/LSR
CRZč.143/2014/LSR
220 529,15 € STABO, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.