Centrálny register zmlúv

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2011
Kúpna zmluva
2/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Eva Čurhová Lesopoľnohospadársky majetok Ulič, š.p.
23. Február 2011
Kúpna zmluva
3/2011/LMU
Doplnená
0,00 € BEKY a.s. Lesopoľnohospadársky majetok Ulič, š.p.
25. Február 2011
Kúpna zmluva
19/2011/LMU
Doplnená
0,00 € CONTI-PLUS s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
28. Február 2011
Kúpna zmluva
4/2011/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. Jozef Bednár
28. Február 2011
Kúpna zmluva
5/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. BRONTEUS, spol. s r. o.
28. Február 2011
Kúpna zmluva
6/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. Jozef Cimbák
28. Február 2011
Kúpna zmluva
7/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. DREVO SV, s.r.o.
28. Február 2011
Kúpna zmluva
8/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. Milan Drobot
28. Február 2011
Kúpna zmluva
9/2011/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. Ing. Pavel Dzurňák
28. Február 2011
Kúpna zmluva
10/2011/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. EKOSPOL Vranov s.r.o.
28. Február 2011
Kúpna zmluva
11/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. Ladislav Ontkovič-Drevovýroba FINAL
1. Marec 2011
Kúpna zmluva
12/2011/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. G-FOREST s.r.o.
1. Marec 2011
Kúpna zmluva
14/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p Dušan Babjak-ELREMO
1. Marec 2011
Kúpna zmluva
16/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p Jaroslav Kira - DREVPOL
1. Marec 2011
Kúpna zmluva
17/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. Pavol Kuzma - PABLONAS
1. Marec 2011
Kúpna zmluva
18/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. Milan Roško - Slovak Logistics System
3. Marec 2011
DOHODA O UKONČENÍ PLATNOSTI KÚPNEJ ZMLUVY ČÍSLO 22/231/2010
24/2011/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. Drevo SV, s.r.o.
7. Marec 2011
Kúpna zmluva
20/2011/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. CO.BE.R spol. s r.o.
22. Marec 2011
Kúpna zmluva
15/2011/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Miroslav Haburaj Drevovýroba
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
29/2011/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Marek Mitro - MEROL