Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. SE-VO2-2023/003525/07
SVS_ZM_22_2023_2350
11 620 326,00 € BONUS REAL, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
2. Júl 2019
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. OVO2-2019/000425-13
SVS_ZM_49-2019-2350_2019
Doplnená
7 283 112,58 € BONUS REAL, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
28. Jún 2023
Vykonávacia zmluva č.23/2023/2350 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. SE-VO2-2023/003525/07
SVS_ZM_23_2023_2350
3 517 258,80 € BONUS REAL, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. December 2021
Zmluva o poskytovaní univerzálnych poštových služieb
SVS_ZM_88_2021_204
3 506 172,00 € Slovenská pošta, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. November 2019
Vykonávacia zmluva č.67/2019/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2019/000425-13
SVS_ZM_67_2019_2350_2019
2 649 151,68 € BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní poštových služieb č. VO1-2023/000195-004
SVS_ZM_9_2024_204
2 500 000,00 € Slovenská pošta, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. Február 2024
Vykonávacia zmluva č.2/2024/2350 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. SE-VO2-2023/003525/07
SVS_ZM_8_2024_2350
2 406 422,40 € Vedúci člen skupiny: BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. Február 2019
Vykonávacia zmluva č.9/2019/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2015/000002-23
SVS_ZM_9_2019_2350_2019
2 109 695,95 € BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
30. Jún 2022
Vykonávacia zmluva č.56/2022/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2019/000425-13 v znení Dodatku č.1
SVS_ZM_56_2022_2350
1 303 525,90 € BONUS REAL, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
6. November 2017
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu č. SPOU-OZ2-2017/003939-001
SPOU_ZM_SPOU-OZ2-003939-001-2017_2017
Doplnená
369 096,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
19. December 2014
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č.p.:SPOU-OZ-350/2013-ZS
SPOU_D01_SPOU-OZ-ZS-350-2013_2014
1 075 105,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
15. November 2018
Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa
SVS_ZM_111_2018_2351
1 044 000,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
8. November 2016
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu č. SPOU-OZ-246/2016-ZS
SPOU_ZM_SPOU-OZ-ZS-246-2016_2016
Doplnená
1 029 580,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
8. November 2017
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu č. SPOU-OZ2-2017/003941-001
SPOU_ZM_SPOU-OZ2-003941-001-2017_2017
Doplnená
439 439,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky DRUŽBA Bardejovské Kúpele Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
9. November 2016
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu č. SPOU-OZ-248/2016-ZS
SPOU_ZM_SPOU-OZ-ZS-248-2016_2016
Doplnená
865 293,50 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky DRUŽBA Bardejovské Kúpele Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
26. Január 2024
Vykonávacia zmluva č.2/2024/2350 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. SE-VO2-2023/003525/07
SVS_ZM_2_2024_2350
890 565,00 € Vedúci člen skupiny: BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
19. December 2014
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č.p.:SPOU-OZ-352/2014-ZS
SPOU_ZM_SPOU-OZ-ZS-352-2014_2014
855 672,50 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
14. November 2017
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. SPOU-OZ2-2017/003940-001
SPOU_ZM_SPOU-OZ2-003940-001-2017_2017
Doplnená
485 485,00 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
31. Máj 2017
Kontrakt na rok 2017 č. KVSU-2017/000421-002
KVSU_ZM_KVSU_2017_000421_002_2017_2017
800 000,00 € Centrum účelových zariadení Kancelária vedúceho služobného úradu MV SR
16. December 2014
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu č. SPOU-OZ-349/2013-ZS zo dňa 21.11.2013
SPOU_D01_SPOU-OZ-ZS-349-2013_2014
787 042,50 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR