Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00224
KE00224
Doplnená
1 256 117,28 € AT ZEMPLÍN, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Február 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2940/11
2940/11/2011/PPA
1 256 117,28 € AT ZEMPLÍN spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. August 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3196/12
3196/12
1 255 674,15 € CIMBAĽÁK s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TT520458
041TT520458
1 250 883,09 € AGROMAČAJ a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Február 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041ZA290001
041ZA290001
1 250 577,30 € Poľnohospodárske družstvo "Cesta mieru" Necpaly - Žabokreky Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Január 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KE00144
KE00144
1 246 547,46 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Jún 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3027/12
3027/12
1 246 547,46 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Júl 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3310/12
3310/12
1 246 547,46 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 064NR070033
064NR070033
Doplnená
1 242 421,99 € PRIEMBAU, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064ZA070026
064ZA070026
Doplnená
1 241 314,78 € HYDREE AGRO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042TN510014
042TN510014
Doplnená
1 234 169,37 € BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Apríl 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041KE060024
041KE060024
Doplnená
1 233 261,74 € AKRON a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Jún 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2854/11
2854/11
1 227 211,74 € AGRORAMA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. August 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164BB320017
164BB320017
1 224 121,05 € Banskobystrický pivovar, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 042TN510006
042TN510006
Doplnená
1 218 192,75 € Mäsokombinát Púchov, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Apríl 2011
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2397/11
2397/11/2011/PPA – záložná zmluva
1 211 913,26 € AT ABOV, spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Február 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00330
KE00330
1 211 913,26 € AT ABOV, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1671/10
1671/10/2011/PPA – dodatok č.1 k záložnej zmluve
1 211 913,20 € AT ABOV, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TT00186
TT00186
1 203 240,51 € JK Gabčíkovo s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. August 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3256/12
3256/12
1 203 240,50 € JK Gabčíkovo s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra