Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/42/53G/12
691 258,38 € ABALSTAV spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
11. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/42/53G/14
691 258,38 € CHDMI, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
29. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/42/054/1239
631 172,80 € Východoslovenské výskumné a dokumentačné centrum Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
12. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/42/19B/11
611 689,52 € CHDMI, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/42/19B/28
514 250,22 € NYOS r.s.p. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
11. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/42/19B/6
452 914,85 € NYOS r.s.p. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
9. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/42/53G/13
446 075,12 € NYOS r.s.p. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
9. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/42/53G/13
446 075,12 € NYOS r.s.p. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
12. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/42/19B/9
440 340,00 € ABALSTAV spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/42/19B/22
412 964,55 € ABALSTAV spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
31. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/42/19B/26
386 584,79 € CHDMI, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
29. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/42/054/1235
355 145,96 € Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
9. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/42/53G/9
239 646,15 € TVORÍME, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
9. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/42/53G/9
239 646,15 € TVORÍME, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
18. December 2015
Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2015/ÚPSVR Michalovce
Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č.1/2015/ÚPSVR
235 233,50 € Slovenská konsilidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Február 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/42/53G/4
230 155,71 € DOZA, výrobné družstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
2. Apríl 2014
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí NFP č.z. 32/OKP/2011/NP -2B/MI
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP č.z. 32/OKP/2011/NP III-2B/MI
201 054,63 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30. Máj 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/42/054/1285
200 693,06 € Obec Podhoroď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
12. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/42/19B/5
171 432,12 € DOZA, výrobné družstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/42/19B/7
166 474,06 € DOZA, výrobné družstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce