Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-019
12463/2016/OLP-017
0,00 € Dopravný úrad Ing. Stanislav Hanzel
21. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-020
12463/2016/OLP-018
0,00 € Dopravný úrad RNDr. Juraj Franko
21. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-021
12463/2016/OLP-019
0,00 € Dopravný úrad Ján Krajči
21. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-022
12463/2016/OLP-020
0,00 € Dopravný úrad Ing. Vratislav Vingálik
21. Jún 2016
Zmluva o spolupráci, umožnení odbornej praxe
10872/20156/OLP-002
0,00 € Dopravný úrad Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
23. Jún 2016
Dohoda o odklade platenia pohľadávky
11986/2016/OLP-003
0,00 € Dopravný úrad Matúš Mešťánek
1. Júl 2016
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201615554_Z
13165/2016/OLP-006
0,00 € GreMi KLIMA, s.r.o. Dopravný úrad
7. Júl 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
11781/2016/OESM-014
0,00 € Ing. Ján Duňák Dopravný úrad
1. August 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-012
12463/2016/OLP-024
0,00 € Vladimír Hanúsek Dopravný úrad
17. August 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-017
12463/2016/OLP-026
0,00 € Dopravný úrad Ing. Martin Žitný
24. August 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (Zmena v osobe účastníka)
03464/2016/OLP-046
0,00 € Slovak Telekom a.s. Dopravný úrad
5. September 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2016/DopÚ Bratislava
15366/2016/OLP-007
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Dopravný úrad
21. September 2016
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb
16218/2016/OLP-005
0,00 € IMIDJEX spol. s r.o. Dopravný úrad
28. September 2016
Zmluva o dielo
07482/2016/OLP-019
0,00 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Dopravný úrad
19. Október 2016
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201628837_Z
18130/2016/OLP-004
0,00 € BEGA, s.r.o. Dopravný úrad
9. December 2016
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014
17614/2016/OLP-013
0,00 € Pow-en a.s. Dopravný úrad
14. Február 2017
Ukončenenie Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20174736_Z zo dňa 9.2.2017
06687/2017/OLP-003
0,00 € MO Group, s.r.o. Dopravný úrad
14. Február 2017
Dohoda o započítaní pohľadávok
04185/2017/OLP-014
0,00 € Helios Technology Limited Dopravný úrad
21. Február 2017
Nájomná zmluva_01758_2016_OLP-012, ZML22/2015
01758/2016/OLP-012
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dopravný úrad
3. Marec 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
05224/2017/OLP-004
0,00 € Dopravný úrad Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky