Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0017
0,00 € Ing. Ján Sokol Dopravný úrad
30. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0018
0,00 € Ing. Martina Chibeľová Dopravný úrad
30. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0019
0,00 € Ing. Igor Jandura Dopravný úrad
30. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0020
0,00 € Ing. Miron Mišanič Dopravný úrad
31. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0021
0,00 € Ing. Vojtech Šproch Dopravný úrad
31. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0022
0,00 € Ing. Jozef Tóth Dopravný úrad
31. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0023
0,00 € Mgr. Rastislav Babčan Dopravný úrad
31. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0024
0,00 € Mgr. Roman Kiss Dopravný úrad
31. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0025
0,00 € JUDr. Dušan Kacko Dopravný úrad
31. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0026
0,00 € Ing. Mgr. Marek Benček Dopravný úrad
31. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0027
0,00 € Róbert Pallag Dopravný úrad
31. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0028
0,00 € Ing. Ivan Bošanský Dopravný úrad
31. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0029
0,00 € Ing. Ivan Škoda EUR ING Dopravný úrad
31. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0030
0,00 € Ing. Richard Galbička Dopravný úrad
31. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0031
0,00 € Ing. Ľuboš Januška Dopravný úrad
31. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0032
0,00 € Ing. Dušan Tekel Dopravný úrad
31. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0033
0,00 € Ing. Peter Macko Dopravný úrad
31. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0034
0,00 € Ing. Ľubomír Kvak Dopravný úrad
31. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0035
0,00 € JUDr. Peter Švrček Dopravný úrad
4. September 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0036
0,00 € Ing. Marek Ižarík Dopravný úrad