Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2014
Zmluva o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb
012014
0,00 € Edenred Slovakia, s.r.o. Dopravný úrad
4. Apríl 2014
Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb
D012014
0,00 € Edenred Slovakia, s.r. o. Dopravný úrad
4. Apríl 2014
Zmluva o vydávaní firemných kariet DinersClub
02/2014
0,00 € DinersClubCS, s.r.o. Dopravný úrad
7. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 40-000041347PO2011
40-000041347PO2011
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť Dopravný úrad
7. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k zmluve č. 30-000051458PO2012
30-000051458PO2012
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť Dopravný úrad
7. Apríl 2014
Zmluva na zabezpečenie vykonania letových overovaní leteckých pozemných informačných systémov a rádiolokačnej techniky protivzušnej obrany
12/2014
0,00 € Ministerstvo obrany slovenskej republiky Dopravný úrad
7. Apríl 2014
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
04/2014
0,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Dopravný úrad
7. Apríl 2014
Zmluva o výpožičke
05/2014
0,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Dopravný úrad
7. Apríl 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
09/2014
0,00 € Letové prevádzkové služby SR, š.p. Dopravný úrad
8. Apríl 2014
Zamestnávateľská zmluva
06/2014
0,00 € ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Dopravný úrad
8. Apríl 2014
Zamestnávateľská zmluva
07/2014
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Dopravný úrad
30. Apríl 2014
Dohoda o skončení nájmu
14/2014
0,00 € Slovenský Lloyd, spol.s.r.o Dopravný úrad
6. Máj 2014
Dohoda o ukončení nájmu
15/2014
0,00 € Slovenský lloyd, spol. s r.o. Dopravný úrad
9. Máj 2014
Zmluva o vykonávaní overenia splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností
16/2014
0,00 € ŠKODA VAGONKA, a.s. Dopravný úrad
12. Máj 2014
Zmluva o vykonaní overenia splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností
17/2014
0,00 € INWIRO s.r.o. Dopravný úrad
3. Jún 2014
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu siete ŽSR a odvádzaní odpadových vôd kanalizačnou sieťou ŽSR
22/2014
0,00 € ŽSR, Bratislava Dopravný úrad
18. Jún 2014
Zmluva o poskytovaní údržby
07651/2014/OESM-015
0,00 € AEROKLUB DUBNICA, s.r.o. Dopravný úrad
23. Jún 2014
Dodatok k Nájomnej zmluve č. 2463/1512-1.603/2009 zo dňa 23.09.2009
2463/1512-1.603/2009
0,00 € Výskumný ústav dopravný Dopravný úrad
9. Júl 2014
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
28/2014
0,00 € QCM, s.r.o. Dopravný úrad
10. Júl 2014
Dohoda číslo 29/2014 o ukončení Zmluvy o službách poskytovaných pri prevádzke, údržbe a servise hardvérových zariadení EMTEST
29/2014
0,00 € EMtest-SK s.r.o. Dopravný úrad