Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2021
Dohoda o splátkách č.p.: SE-OU6-2021/002589-294
SE_ZM_SE-OU6-2021-002589-294_2021
5 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Letisko Poprad - Tatry
14. Apríl 2021
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2021/002589-269
SE_ZM_SE-OU6-2021-002589-269_2021
5 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) HASKA-Trans s.r.o.
10. Jún 2021
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2021/003365-076
SE_ZM_SE-OU6-2021-003365-076_2021
5 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Pavol Kovács-AUTOŠKOLA KOMPAS
10. Február 2022
Komisionárska zmluva č. CPKE-ON-2022/000358-039
SE_ZM_CPKE-ON-2022-000358-039_2022
5 000,00 € Ing. Anna Hlaváčová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. August 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2023/004353-006
SE_ZM_SE-OU2-2023/004353-006_2023
5 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Obecný úrad Trnávka
3. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/005013-088
SE_ZM_SE-OU6-2023-005013-088_2023
5 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Evolutika s.r.o.
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-06/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-06/2022
4 994,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície pri Akadémii Policajného zboru Slovenskej republiky
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-08/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-08/2023
4 994,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície pri Akadémii Policajného zboru Slovenskej republiky
12. Máj 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č SE-VO2-2020/002660-26_2023
SE-D1-VO2-2020-002660-26_2023
4 934,45 € Pyroteam Group, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č SE-VO2-2020-002660-23_2023
SE-D1-VO2-2020-002660-23_2023
4 784,83 € 3MON, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
16. August 2017
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000548-695
SE_ZM_SE-OU6-2017-000548-695_2017
4 500,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Ľubomír Jánošík – Služby a obchod
12. December 2017
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000607-817
SE_ZM_SE-OU6-2017-000607-817_2017
4 500,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky RIOR s.r.o.
23. Jún 2023
Zmluva o dielo č. CPNR-OPU-2023/001034-013 na realizáciu akcie „Veľké Zálužie OO PZ, rekonštrukcia kotolne“
SE_ZM_CPNR-OPU-2023-001034-013_2023
4 500,00 € Ing. Peter Valent - VATERM Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-03/2023
4 490,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športovostrelecký klub polície Skalica
27. August 2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/000856-485
SE_ZM_SE-OU6-2018-000856-485_2018
4 400,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Gaudio Liberty s.r.o.
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-15/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-15/2022
4 310,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Vysoké Tatry
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-22/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-22/2023
4 218,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Vysoké Tatry
17. Marec 2016
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2016/000260-155
SE_ZM_SE-OU6-2016-000260-155_2016
4 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vegal, s.r.o.
8. Marec 2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2019/000045-007
SE_ZM_SE-OU6-2019-000045-007_2019
4 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Autoškola PERFEKT s.r.o.
7. September 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/003686-447
SE_ZM_SE-OU6-2022-003686-447_2022
4 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) SLOVPLYN, s.r.o.