Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2017
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000607-746
SE_ZM_SE-OU6-2017-000607-746_2017
3 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky GAUDIO LIBERTY s.r.o.
28. Február 2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2019/000045-130
SE_ZM_SE-OU6-2019-000045-130_2019
3 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) SERSAM Industries s.r.o.
9. Apríl 2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2019/000045-146
SE_ZM_SE-OU6-2019-000045-146_2019
3 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) ProEvent Catering s.r.o.
7. Júl 2021
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2021/003349-195
SE_ZM_SE-OU6-2021-003349-195_2021
3 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) MimoTrans s.r.o.
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-21/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-21/2022
2 971,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športovostrelecký klub polície Skalica
10. August 2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/000856-381
SE_ZM_SE-OU6-2018-000856-381_2018
2 900,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
30. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000462-031
SE_ZM_SE-OU2-2014-000462-031_2014
2 823,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ČEDOPOL s.r.o.
21. December 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku potravín OVO2-2019/000529-003 zo dňa 03.03.2020
SE_D01_OVO2-2019-000529-003_2020
2 788,50 € Ľubomír Maťaš Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
2. Júl 2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2019/001145-022
SE_ZM_SE-OU6-2019-001145-022_2019
2 600,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Senires n.o
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-22/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-22/2022
2 589,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Telovýchovná jednota UNITOP ŠKP Trebišov
1. December 2021
Dohoda o splátkach SE-OU2-2021-002837-014
SE_ZM_SE-OU2-2021/002837-014_2021
2 530,27 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Jančovič Pavol, Mgr.
24. November 2022
Dohoda o splátkach SE-OU2-2022-002735-090
SE_ZM_SE-OU2-2022/002735-090_2022
2 514,60 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Töröková Helena
12. Máj 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č SE-VO2-2020/002660-28_2023
SE-D1-VO2-2020-002660-28_2023
2 474,80 € Pyroteam Group, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-06/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-06/2023
2 356,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Námestovo
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-16/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-16/2023
2 339,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Trenčín
9. Marec 2020
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2020/000041-182
SE_ZM_SE-OU6-2020-000041-182_2020
2 200,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Foodstyle s.r.o.
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-25/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-25/2023
2 197,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Policajná škola Košice
12. Máj 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č SE-VO2-2020/002660-27_2023
SE-D1-VO2-2020-002660-27_2023
2 132,49 € Pyroteam Group, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. Október 2017
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000548-992
SE_ZM_SE-OU6-2017-000548-992_2017
2 132,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Záhumenický Pavol
9. Máj 2017
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000213-625
SE_ZM_SE-OU6-2017-000213-625_2017
2 100,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky LEMAX s.r.o.