Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2017
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000548-992
SE_ZM_SE-OU6-2017-000548-992_2017
2 132,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Záhumenický Pavol
9. Máj 2017
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000213-625
SE_ZM_SE-OU6-2017-000213-625_2017
2 100,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky LEMAX s.r.o.
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-20/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-20/2022
2 087,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Trenčín
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-17/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-17/2022
2 074,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) ŠKP Čadca
9. Október 2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001064-113
SE_ZM_SE-OU6-2018-001064-113_2018
2 016,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Fuzák Šimon
16. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-083
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-083_2023
2 016,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Bačík Ľubomír
19. August 2016
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2016/000541-407
SE_ZM_SE-OU6-2016-000541-407_2016
2 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Jozef Baran, BARTRANS
10. Apríl 2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/000012-537
SE_ZM_SE-OU6-2018-000012-537_2018
2 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Expresstrans, spol. s.r.o.
28. Máj 2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/000012-723
SE_ZM_SE-OU6-2018-000012-723_2018
2 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Senires n.o.
6. Jún 2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/000012-743
SE_ZM_SE-OU6-2018-000012-743_2018
2 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ALPHA Star s.r.o.
28. Február 2020
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2020/000041-016
SE_ZM_SE-OU6-2020-000041-016_2020
2 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) RS-KO, s.r.o.
2. Marec 2021
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2021/000070-104
SE_ZM_SE-OU6-2021-000070-104_2021
2 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) STK SENICA s.r.o.
26. Marec 2021
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2021/000071-153
SE_ZM_SE-OU6-2021-000071-153_2021
2 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) XAMAX spol. s.r.o.
6. Júl 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/003686-405
SE_ZM_SE-OU6-2022-003686-405_2022
2 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) BERON s.r.o.
26. Február 2018
Dohoda o odklade platenia pohľadávky č.p.: SE-OU6-2018/000013-267
SE_ZM_SE-OU6-2018-000013-267_2018
1 920,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky LIKA s.r.o.
26. Február 2018
Dohoda o odklade platenia pohľadávky č.p.: SE-OU6-2018/000013-265
SE_ZM_SE-OU6-2018-000013-265_2018
1 920,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky LIKA s.r.o.
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-13/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-13/2022
1 806,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Považská Bystrica
18. Júl 2016
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2016/000541-272
SE_ZM_SE-OU6-2016-000541-272_2016
1 800,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dupex s.r.o.
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-08/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-08/2022
Doplnená
1 793,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) ŠKP Rimavská Sobota
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-26/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-26/2023
1 790,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Luger Žilina