Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Február 2022
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2022/001765-030 na realizáciu akcie „Rožňava OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2022-001765-030_2022
257 748,70 € ASPEKT Rožňava, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-14/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-14/2023
252 439,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Bratislava
30. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/003539-014 o predaji doplnkových služieb prostredníctvom Palivových kariet
SE_ZM_SE-OD1-2022-003539-014_2022
250 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/002636-002
SE_ZM_SE-OD1-2023/002636-002
Doplnená
249 958,80 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
23. Október 2020
KÚPNA ZMLUVA
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003636-006_2020
243 588,00 € Euro Asset s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2022/004935-001
SE_ZM_SE-OD1-2022/004935-001
240 357,60 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/004935-002
SE_ZM_SE-OD1-2022/004935-002
240 357,60 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
7. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/004961-001 na elektromobil typu dodávka
SE_ZM_SE-OD-2022/004961-001
214 484,40 € FINAL – CD spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
20. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004330-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004330-001_2023
211 788,00 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. December 2023
KONTRAKT NA REALIZÁCIU ODBORNEJ PRÍPRAVY NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI NA ROK 2024 č. SE-OO2-2023/005014 – 001
SE_ZM_SE-OO2-2023/005014-001_2023
205 277,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
7. Jún 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD-2022/001624-004 na dodávku záhradnej techniky
SE_ZM_SE-OD-2022-001624-004_2022
203 982,00 € Marián Šupa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
19. November 2020
Kúpna zmluva SE-VO-2020/002503-009
SE_ZM_SE-VO-2020-002503-009_2020
202 296,00 € Tibor Varga TSV PAPIER, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004036-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004036-001
202 120,20 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
3. Február 2021
Kúpna zmluva č. SE_ZM_SE-VO1-2021/002079-1 na "Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu drog - časť 1"
SE_ZM_SE-VO1-2021-002079-1_2021
201 126,00 € PRAGOLAB s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
29. Júl 2021
Servisná zmluva č.: SE-VO2-2021/002257-015
SE-VO2-2021/002257-015
191 505,60 € Life Technologies s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
3. Máj 2023
Rámcová dohoda SE-VO2-2023/002805-16
SE-VO2-2023/002805-16
186 500,00 € SIKRIJAN s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
3. Máj 2023
Rámcová dohoda SE-VO2-2023/002805-17
SE-VO2-2023/002805-17
186 500,00 € SIKRIJAN s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. December 2023
Zmluva o dielo č. CPPO-OPU-2023-000158-047 na realizáciu akcie, „Prešov, Pionierska 33 - rekonštrukcia spevnených plôch a oplotenia“
SE_ZM_CPPO-OPU-2023-000158-047_2023
186 005,21 € PB bau, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. December 2020
KÚPNA ZMLUVA č.: SE-OHZ3-2020/003949-006
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003949-006_2020
184 802,04 € Merlin Media s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Október 2020
Zmluva o dielo č. CPZA-ON-2020/006733-018 na realizáciu akcie „Prestavba a dostavba Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne“
SE_ZM_CPZA-ON-2020-006733-018_2020
176 907,05 € JK - REZOSTAV s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)