Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2020
Kúpna zmluva SE-OHZ3-2020-003800-006
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003800-006_2020
82 200,00 € Merlin Media s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. December 2020
KÚPNA ZMLUVA č.: SE-OHZ3-2020/003855-016
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003855-016_2020
78 883,20 € Nexa, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. Jún 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2022/00002670-047 na dodanie mobilných kontajnerov
SE_ZM_SE-VO2-2022-002670-047_2022
74 232,00 € HYCA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
27. Február 2023
Rámcová dohoda SE-VO2-2022/003735-13
SE-VO2-2022/003735-13
74 000,00 € ORS service, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
12. Február 2021
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OHZ3-2021/002368-004 výstrojné súčasti služobnej rovnošaty pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
SE_ZM_SE-OHZ3-2021-002368-004_2021
70 020,00 € ZEKON a.s. Michalovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
12. August 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD-2022/002111-002
SE_ZM_SE-OD-2022/002111-002
69 768,48 € MB Pannónska, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
10. November 2020
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OHZ3-2020/001543-011 „Trinitrotoluén - TNT“
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-001543-011_2020
67 900,00 € PYRA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
12. Február 2021
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OHZ3-2021/002368-003 výstrojné súčasti reprezentačnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru
SE_ZM_SE-OHZ3-2021-002368-003_2021
67 644,00 € ZEKON a.s. Michalovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-11/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-11/2022
63 372,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) „Volejbalový klub polície Bratislava“
10. November 2020
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OHZ3-2020/001543-013 „Rozbušky“
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-001543-013_2020
60 080,00 € PYRA s.r.o., Vajnorská 103, 831 04 Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. November 2020
Kúpna zmluva SE-OHZ3-2020-003821-006
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003821-006_2020
58 800,00 € PharmaComp s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
10. November 2020
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OHZ3-2020/001543-012 „Pripravené výbušniny“
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-001543-012_2020
57 854,00 € PYRA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-10/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-10/2022
57 186,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD
9. Marec 2022
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí – nájom tabúľ pre elektronický prehľad správ č. SE-OD1-2022/003539-001
SE_ZM_SE-OD1-2022/003539-001_2022
Doplnená
69 464,30 € amena display, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-472
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-472_2014
52 293,99 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky MINERVA – DS s.r.o.
6. Máj 2021
Zmluva na dodávku potravín č. SE-VO2-2021-003278-004
SE_ZM_SE-VO2-2021-003278-004_2021
52 071,01 € Ľubica Križanová – Veľkoobchod OZ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
14. December 2021
Zmluva o poskytnutí systémov PROEBIZ JOSEPHINE, TENDERBOX a WORKFLOW a služieb s nimi spojených
SE-VO-2021/004149
46 080,00 € PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
6. Máj 2021
Zmluva na dodávku potravín č. SE-VO2-2021-003277-004
SE_ZM_SE-VO2-2021-003277-004_2021
45 456,58 € Záhorácke pekárne a cukrárne, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-03/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-03/2022
45 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Únia telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-05/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-05/2022
44 693,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Trnava