Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2020
Realizačná zml. č SE-VO2-2020/003339-008 uzatvorená podl'a čl. III RD o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č.OV02-2020000354 1 zo 6
SE-VO2-2020-003339-008
3 360,00 € BDO Audit, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Odbor verejného obstarávania SE MV SR)
3. August 2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000220-767
SE_ZM_SE-OU6-2015-000220-767_2015
3 330,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Tančin Ján
28. Máj 2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/000012-737
SE_ZM_SE-OU6-2018-000012-737_2018
3 200,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nezisková organizácia SUN RICE Dom
25. Máj 2015
Dohoda o splátkach č.p.: MV- SE-OU2-2015/000285-014
SE-ZM-SE-OU2-2015/000285-014_2015
3 171,76 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hlasica Slavomír
28. Jún 2017
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000548-508
SE_ZM_SE-OU6-2017-000548-508_2017
3 030,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Jaško Pavol
7. Apríl 2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000220-357
SE_ZM_SE-OU6-2015-000220-357_2015
3 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dopirák Jozef
14. Apríl 2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000228-153
SE_ZM_SE-OU6-2015-000228-153_2015
3 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Botoš Adam
3. August 2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000586-069
SE_ZM_SE-OU6-2015-000586-069_2015
3 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Labun Ivan
3. August 2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000586-351
SE_ZM_SE-OU6-2015-000586-351_2015
3 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Masár Peter
16. Október 2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000220-776
SE_ZM_SE-OU6-2015-000220-776_2015
3 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Masár Peter
17. Marec 2016
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000752-327
SE_ZM_SE-OU6-2015-000752-327_2015
3 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Amano.Eu s.r.o.
16. August 2017
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000548-586
SE_ZM_SE-OU6-2017-000548-586_2017
3 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Ľubomír Jánošík – Služby a obchod
27. Október 2017
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000607-746
SE_ZM_SE-OU6-2017-000607-746_2017
3 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky GAUDIO LIBERTY s.r.o.
28. Február 2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2019/000045-130
SE_ZM_SE-OU6-2019-000045-130_2019
3 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) SERSAM Industries s.r.o.
9. Apríl 2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2019/000045-146
SE_ZM_SE-OU6-2019-000045-146_2019
3 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) ProEvent Catering s.r.o.
7. Júl 2021
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2021/003349-195
SE_ZM_SE-OU6-2021-003349-195_2021
3 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) MimoTrans s.r.o.
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-21/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-21/2022
2 971,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športovostrelecký klub polície Skalica
10. August 2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/000856-381
SE_ZM_SE-OU6-2018-000856-381_2018
2 900,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
30. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000462-031
SE_ZM_SE-OU2-2014-000462-031_2014
2 823,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ČEDOPOL s.r.o.
21. December 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku potravín OVO2-2019/000529-003 zo dňa 03.03.2020
SE_D01_OVO2-2019-000529-003_2020
2 788,50 € Ľubomír Maťaš Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)