Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-12/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-12/2022
18 099,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice
26. September 2023
Zmluva o dielo č. CPZA-OPU-2023/006158-021 na realizáciu akcie, „Žilina Zb HaZZ, vybudovanie dočasnej odstavnej plochy“
SE_ZM_ CPZA-OPU-2023/006158-021_2023
17 879,78 € PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. November 2020
Kúpna zmluva SE-OHZ3-2020-003801-006
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003801-006_2020
17 400,00 € PharmaComp s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
29. Jún 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD-2022/003804-003
SE_ZM_SE-OD-2022-003804-003_2022
16 824,00 € Tech Moto s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. CPTN-ON-2022/004798-003 na realizáciu akcie „Považská Bystrica OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti“
SE_ZM_CPTN-ON-2022-004798-003_2023
Doplnená
16 962,14 € SIBAstav, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-24/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-24/2023
16 693,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub Polície Prešov
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-19/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-19/2022
16 295,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Dolný Kubín
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-20/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-20/2023
15 674,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Dolný Kubín
2. November 2023
Zmluva o dielo č. CPBB-OPU-2023/001560-010 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta akcie „Banská Bystrica IBC a HS, výstavba objektov, SO 14A asanácia existujúcich stavieb a spevnených plôch
SE_ZM_ CPBB-OPU-2023-001560-010_2023
15 168,00 € STAVING PROJEKT s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
19. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. CPZA-ON-2023/003775-011 na realizáciu akcie „Čadca OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti“
SE_ZM_CPZA-ON-2023-003775-011_2023
Doplnená
15 747,26 € Somma s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
24. November 2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000586-719
SE_ZM_SE-OU6-2015-000586-719_2015
15 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kuruc Dušan ml.
6. November 2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001065-092
SE_ZM_SE-OU6-2018-001065-092_2018
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
9. Marec 2021
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2021/002378-014
SE_KZ_SE-VO2-2021-002378-014_2021
13 559,94 € TRADENET s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
15. Február 2023
Komisionárska zmluva č. CPTN-ON-2023/001679-010 na výkon činnosti stavebného dozoru na akciu, „Považská Bystrica OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_ CPTN-ON-2023-001679-010_2023
12 320,00 € MCH dozoring s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-23/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-23/2023
12 244,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice
6. Máj 2021
Zmluva na dodávku potravín č. SE-VO2-2021-003322-006
SE_ZM_SE-VO2-2021-003322-006_2021
12 134,98 € Ľubomír Maťaš Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
16. Marec 2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/000013-271
SE_ZM_SE-OU6-2018-000013-271_2018
12 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky NOVA
21. Február 2024
Komisionárska zmluva č. CPNR-OPU-2024/000535-016 na výkon činnosti stavebného dozoru na akcii „KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II – rekonštrukcia objektov“
SE_ZM_CPNR-OPU-2024-000535-016_2024
11 904,00 € Juno s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
8. Február 2023
Dohoda o splátkach SE-OU2-2023/003383-002
SE_ZM_SE-OU2-2023/003383-001_2023
11 264,06 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Obec Drietoma
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-05/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-05/2023
11 076,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície pri OR PZ Martin