Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004680-001
SE_ZM_SE-OD1-2022-004680-001_2022
Doplnená
27 018 446,40 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/003539-010 o predaji pohonných hmôt prostredníctvom Palivových kariet
SE_ZM_SE-OD1-2022-003539-010_2022
25 000 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Október 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004680-002
SE_ZM_SE-OD1-2022-004680-002_2022
8 677 627,20 € EURENT SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. September 2021
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2021-002764-003
SE_ZM_SE-OD1-2021-002764-003_2021
8 000 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/003539-005 o predaji pohonných hmôt prostredníctvom Palivových kariet
SE_ZM_SE-OD1-2022-003539-005_2022
8 000 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
11. August 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004562-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004562-001
Doplnená
5 160 210,00 € Todos Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Október 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004802-001
SE_ZM_ SE-OD1-2022-004802-001_2022
5 000 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
23. Január 2015
Zámenná zmluva, Č.p.: SN 57202
SE_ZM_SN 57202_2015
4 276 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Forward Group Integrated Ltd. a Bell Helicopter Textron Inc.
23. December 2021
Kúpna zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000620
SE_ZM_SE-OD1-2021-002764-007_2021
3 900 000,00 € SLOVNAFT, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
10. Február 2022
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 356/22-01
SE_ZM_SE-OHZ4-2022-002054-017_2022
3 900 000,00 € Slovenská republika zastúpená Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
19. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2022/004932-001
SE_ZM_SE-OD1-2022/004932-001
3 429 000,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
25. Október 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004602-002
SE_ZM_SE-OD1-2022/004602-002
Doplnená
3 332 565,37 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
24. August 2023
Zmluva o nákupe a servise analyzátorov dychu č. SE-OD1-2023/002962-005
SE_ZM_SE-OD1-2023-002962-005_2023
3 118 620,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
10. Február 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/004932-003
SE_ZM_SE-OD1-2022/004932-003
2 971 800,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
24. Február 2021
Kúpna zmluva č. SE-OHZ3-2021/002316-002
SE_ZM_SE-OHZ3-2021-002316-002_2021
2 700 810,00 € FINTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Jún 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004275-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004275-001
2 549 130,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. November 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/004752-001
SE_ZM_SE-OD1-2022/004752-001
2 462 454,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Február 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/003206-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/003206-001
2 371 813,52 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. SE-OD1-2023/003604-002
SE_ZM_SE-OD1-2023-003604-002_2023
2 336 800,00 € Slovenský metrologický ústav Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
3. Február 2021
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2020/003150-10 na nákup prístrojového vybavenia pre analýzu DNA
SE_ZM_SE-VO2-2020-003150-10_2020
Doplnená
2 175 360,00 € ProScience Tech s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)