Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2017
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
5960/2017
1 700,00 € Ministerstvo práce soiálných vecí a rodiny SR Detský domov Nádej
17. Január 2023
Mandátna zmluva
2023/1
2 246,00 € Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
11. Apríl 2016
Dodávka IT služie
22016
2 304,00 € Amnet, s.r.o Detský domov Nádej
7. Máj 2020
Zmluva o dielo
5/2020
2 304,00 € AMENT s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
17. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí letného detského tábora OZ Cesta úspechov
2021/13
2 756,00 € OZ Cesta úspechov Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
11. Február 2020
Mandátna zmluva
2/2020
2 970,00 € PhDr.Barbora Kuchárová, PhD Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
1. Marec 2021
Mandátna zmluva
2021/03
2 970,00 € PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
27. Apríl 2022
Zmluva o dielo
2022/7
2 995,20 € Amnet s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo
2023/3
2 995,20 € Amnet s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
19. Marec 2018
Mandátna zmluva
6/2018
3 000,00 € PhDr.Barbora Kuchárová, PhD Detský domov Nádej
5. Máj 2017
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu práce
72017
4 608,00 € Amnet, s.r.o. Detský domov Nádej
29. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí letného detského tábora OZ Cesta úspechov
2021/15
5 696,00 € OZ Cesta úspechov Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
31. Máj 2021
Z6mluva o dielo č. 2021/9
2021/9
5 993,70 € Ing. Stanislav Kocman Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
22. September 2022
Kúpna zmluva
2022/18
14 572,00 € Auto Ideal, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
5. Február 2024
Kúpna zmluva
1/2023
16 202,00 € Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo Obec Veľký Biel
4. Október 2021
Zmluva o dielo č. 2021/20
2021/20
18 928,00 € Pavol Murín Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
16. Máj 2022
Kupna zmluva
2022/9
42 793,80 € Danubiaservice, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
11. August 2021
Kúpna zmluva
2021/16
116 000,00 € Miloš Pospíšil Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
13. Máj 2019
Mandátna zmluva
2/2019
10 002 019,00 € PhDr.Barbora Kuchárová, PhD Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo