Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2015
Zamestnávateľská zmluva
00180271TTT277
0,00 € NN Tatry - Sympatia Detský domov Nádej
16. Február 2016
Dohoda
6081/2015
0,00 € GGFS s.r.o. Detský domov Nádej
11. Apríl 2016
Dohoda o prístupe k Rámcovej dohode
49345/2015
0,00 € GGFS Detský domov Nádej
11. Apríl 2016
Darovacia zmluva
32016
0,00 € Studio ReMar s.r.o. Detský domov Nádej
29. Jún 2016
Darovacia zmluva
212016
0,00 € Krajská prokuratúra SR Detský domov Nádej
29. Jún 2016
Zmluva o prvode správy majetku štátu
11-12/2014
0,00 € Hudobné centrum SR Detský domov Nádej
29. Jún 2016
Fantázyia detí
521/2016
0,00 € Občianské združenie Fantázia Detský domov Nádej
21. Február 2017
Zmluva na zimný detský tábor
7612016
0,00 € O.Z Fantázia Detský domov Nádej
21. Apríl 2017
Dodatokč. 1 k dohode o pristúpení k Rámcovej dohode
506
0,00 € GGFS s.r.o. Detský domov Nádej
25. Apríl 2017
Zmluva o poskytnúti služieb
475/2017/81
0,00 € O.Z. Fantázia dewtí Detský domov Nádej
9. Máj 2017
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárských potrieb
82017/DeDNáadej
0,00 € Xepap, spol. s.r.o. Detský domov Nádej
5. Jún 2017
Zamestnávateľská zmluva
8832017
0,00 € DDS Tatra banka, a.s. Detský domov Nádej
10. Júl 2017
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode
10302017
0,00 € Xepap,spoločnosť s.r.o. Detský domov Nádej
15. August 2017
Dodatok.č.1 k Zmluve o dodávke a distribúcií elek. energie...
122017
0,00 € Magna Energia a.s. Detský domov Nádej
15. August 2017
Zmluva o poskytovaní prístupu do siete Internet a poskyt služby...
76038
0,00 € Isperia Slovakia,s.r.o. Detský domov Nádej
11. September 2017
Poistná zmluva
80-8006913
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Detský domov Nádej
5. Október 2017
Realizačná zmluva o združení dodávke elektriny
16446/2017/1744
0,00 € Business Commercial Finance, s.r.o. Detský domov Nádej
5. Október 2017
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode
16446/2017/1744335932017
0,00 € Business Commercial Finance, s.r.o. Detský domov Nádej
28. November 2017
Zmluva o poskytnutí služieb
18/2017
0,00 € O.Z. Fantázia detí Detský domov Nádej
8. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
1/2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Detský domov Nádej