Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2014
Nájomná zmluva
CRZ-1624440
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. eustream, a.s.
28. November 2014
Nájomná zmluva
CRZ-1624444
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP Infrastructure, a.s.
7. Január 2015
Dodatok č. 8 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1322/2005
Dodatok č. 8 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1322/2005
0,00 € Tatra banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
8. Január 2015
Rámcová zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Rámcová zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP Infrastructure, a.s.
12. Január 2015
Zmluva č. 1300117244
1300117244
0,00 € občianske združenie HUGO Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12. Január 2015
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií č. 348/13
CRZ-1686946
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP-distribúcia, a.s.
12. Január 2015
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plynárenská metrológia, s.r.o.
12. Január 2015
Dohoda o ukončení zmluvy č. 1/2002
CRZ-1687000
0,00 € Ing. Renáta Chudá Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12. Január 2015
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov POZ 1/06
CRZ-1687051
0,00 € POĽNONÁKUP VRANOV, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12. Január 2015
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
CRZ-1687236
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. PAST s.r.o.
12. Január 2015
Nájomná zmluva
CRZ-1687370
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
12. Január 2015
Nájomná zmluva
CRZ-1687379
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. NAFTA a.s.
12. Január 2015
Nájomná zmluva
CRZ-1687386
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
12. Január 2015
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
CRZ-1687493
0,00 € Východoslovenská energetika Holding a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12. Január 2015
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
CRZ-1687504
0,00 € Lugera & Maklér spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12. Január 2015
Nájomná zmluva
CRZ-1687509
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Róbert Lupták
13. Február 2015
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
CRZ-1735155
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP Infrastructure, a.s.
13. Február 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti nebytových priestorov ev. č. POZ 613/2012
CRZ-1735235
0,00 € Súkromná hotelová akadémia, n.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13. Február 2015
Hromadný dodatok k zmluvám ev. č. 1119970430, 1119970457, 1119970455, 1119970120, 1119970442, 1119980099, 1119970119, 1119970468 o poskytovaní služieb a priestorov na zabezpečenie prevádzky
CRZ-1735246
0,00 € Towercom, a.s, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13. Február 2015
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
CRZ-1735251
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín Slovenský plynárenský priemysel, a.s.