Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2016
EFETnet Accession Agreement
CRZ-2535798
0,00 € EFETnetB.V Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
TTF APENDIX to the EFET General Argeement Concerning The Delivery And Acceptance Of Natural Gas
CRZ-2535805
0,00 € ČEZ a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
11. August 2016
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb prezentácie a predaja produktu formou priameho predaja "Door to Door"
CRZ-2553747
0,00 € GREEN CARE s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
11. August 2016
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb prezentácie a predaja produktu formou priameho predaja "Door to Door"
CRZ-2553750
0,00 € DUOMO s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
11. August 2016
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb prezentácie a predaja produktu formou priameho predaja "Door to Door"
CRZ-2553753
0,00 € EXPERT GROUP EUROPE, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
24. August 2016
Prolongácia platnosti existujúcej úverovej linky s rozšírením možnosti jej využitia o vystavenie bankových záruk do celej výšky úverového rámca.
Dodatok č. 897/CC/16 –D4 k Zmluve o úvere č. 286/AUCC/11
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. September 2016
Zmluva o starostlivosti a údržbe Informačného systému pre obchodovanie s elektrinou
329/16/Mi
Doplnená
0,00 € Unicorn Systems SK s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
14. Október 2016
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve na poskytovanie služeib starostlivosti a údržby datamining
352/16/CEZ
0,00 € IBM Slovensko, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2. November 2016
Rámcová zmluva na nákup CISCO komponentov
340/16/Mi
0,00 € SOITRON, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2. November 2016
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb „Vzdelávanie zamestnancov“
CRZ-2669815
0,00 € MEGA Education, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2. November 2016
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
CRZ-2669872
0,00 € Študenstský servis, spol. s r.o., Košice Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2. November 2016
Rámcová kúpna zmluva
CRZ-2669874
0,00 € LP Promotion, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
16. November 2016
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb starostlivosti a údržby softvérového riešenia „Daň z pridanej hodnoty a Spotrebná daň“
380/16/Mi
0,00 € JUST IT Solutions s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9. December 2016
Dodatok č. 2 k Zmluve o starostlivosti a údržbe IWP
446/16/Mi
0,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9. December 2016
Dodatok č. 1 z RZ o starostlivosti a údržbe SW a SW aplikácie pre Treasury a Cash management
430/16/Mi
0,00 € PREFIS, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
15. December 2016
Zmluva o vyporiadaní obchodov so zahraničnými cennými papiermi
497/16/CEZ
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. December 2016
Rámcová zmluva o poskytovaní starostlivosti a údržby softvérovej aplikácie FM systém GT Facility
444/16/Mi
0,00 € ASP FM s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. December 2016
Zamestnávateľská zmluva
35815256/SPPSK
0,00 € NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
22. December 2016
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb starostlivosti, údržby a podpory
490/16/Mi
0,00 € C.G.C., a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2. Január 2017
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb starostlivosti a údržby k SW ARIS
459/16/Mi
0,00 € itelligence Slovakia, s .r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.