Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2015
Nájomná zmluva
CRZ-1876996
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
27. Máj 2015
Nájomná zmluva
CRZ-1877021
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
27. Máj 2015
Nájomná zmluva
CRZ-1877025
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vanes Sk, s.r.o.
27. Máj 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
CRZ-1877038
0,00 € Eva Ondrušíková Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Máj 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme
CRZ-1877045
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Máj 2015
Dodatok k nájomnej zmluve č. NEH/25/13/CEZ
CRZ-1877046
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
27. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb Voice VPN
CRZ-1877053
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb Bezplatné čísla 0800 a Zvýhodnené čísla 0850
CRZ-1877055
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28. Máj 2015
Dodatok č. 2 k zmluve o financovaní č. 24/ZF/2014
Dodatok č. 2 k zmluve o financovaní č. 24/ZF/2014
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
8. Jún 2015
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb - Servis kogeneračných zariadení
CRZ-1892696
0,00 € MOTORGAS SLOVAKIA s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
6. Júl 2015
Darovacia zmluva
175/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
6. Júl 2015
Darovacia zmluva
178/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
6. Júl 2015
Darovacia zmluva
176/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obecný úrad Belá
6. Júl 2015
Darovacia zmluva
177/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola
6. Júl 2015
Darovacia zmluva
179/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
28. Júl 2015
Darovacia zmluva
252/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola s materskou školou
28. Júl 2015
Darovacia zmluva
254/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Veľké Dravce
28. Júl 2015
Darovacia zmluva
256/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Spojená škola
28. Júl 2015
Zmluva o marketingovej spolupráci
CRZ-1975203
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
6. August 2015
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 286/AUCC/11
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 286/AUCC/11
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.