Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. August 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 129/AUCC/13
Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 129/AUCC/13
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12. August 2015
Darovacia zmluva
257/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Súkromné centrum voľného času, n. o.
18. September 2015
Darovacia zmluva
251/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola s materskou školou
18. September 2015
Darovacia zmluva
255/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola
22. September 2015
Rámcová dohoda o poskytovaní mediálnych služieb
CRZ-2052302
0,00 € Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
22. September 2015
Nájomná zmluva
NEH/17/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
22. September 2015
Nájomná zmluva
NEH/19/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o.
22. September 2015
Nájomná zmluva
NEH/20/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. eustream a.s.
22. September 2015
Nájomná zmluva
NEH/37/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
22. September 2015
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve NEH/18/15/CEZ
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve NEH/18/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. DETSKÉ CENTRUM, s.r.o.
22. September 2015
Nájomná zmluva
NEH/40/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
22. September 2015
Nájomná zmluva
NEH/26/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. eustream a.s.
22. September 2015
Nájomná zmluva
NEH/29/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
22. September 2015
Nájomná zmluva
NEH/16/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. PROXENTA Private Equity, s.r.o.
22. September 2015
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve NEH/22/15/CEZ
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve NEH/22/15/CEZ
0,00 € REMZ s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
22. September 2015
Nájomná zmluva
NEH/15/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
22. September 2015
Nájomná zmluva
NEH/23/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
22. September 2015
Nájomná zmluva
NEH/28/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SE Predaj, s.r.o.
22. September 2015
Nájomná zmluva
NEH/38/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. DETSKÉ CENTRUM, s.r.o.
22. September 2015
Zmluva o marketingovej spolupráci
369/15/CEZ
0,00 € EQUINOX s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.