Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
CRZ-2535003
0,00 € Construction s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
CRZ-2535008
0,00 € GASTKO s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Zmluva o nájme parkovacieho miesta
CRZ-2535010
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Aqist, a.s.
25. Júl 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CRZ-2535013
0,00 € INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CRZ-2535023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
25. Júl 2016
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
CRZ-2535024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Košice
25. Júl 2016
Nájomná zmluva
CRZ-2535029
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. MH Invest, s.r.o.
25. Júl 2016
Nájomná zmluva
CRZ-2535035
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Inžinierske stavby, a.s.
25. Júl 2016
Nájomná zmluva
CRZ-2535038
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
25. Júl 2016
Nájomná zmluva
CRZ-2535042
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Róbert Lupták
25. Júl 2016
Zmluva o prístupe do distribučnej siete a o distribúcii plynu a Zmluva o poskytovaní služieb
CRZ-2535049
0,00 € GLOBAL ENERGY, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
ZMLUVA O PRÍSTUPE DO DISTRIBUČNEJ SIETE A O DISTRIBÚCII PLYNU
CRZ-2535050
0,00 € Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu prevádzkovateľom distribučnej siete
CRZ-2535051
0,00 € Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb
CRZ-2535053
0,00 € MUDr. Emil Páleš Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Contract On Access To The Transmission Network And Gas Transmission
CRZ-2535056
0,00 € eustream, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Contract On TITLE TRANSFER SERVICES
CRZ-2535060
0,00 € eustream, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Rámcová distribučná zmluva
CRZ-2535069
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Rámcová distribučná zmluva
CRZ-2535070
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Rámcová distribučná zmluva
CRZ-2535072
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Zmluva o zúčtovaní odchýlky
CRZ-2535073
0,00 € OKTE,a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.