Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2016
Zmluva o zúčtovaní odchýlky
CRZ-2535075
0,00 € OTE, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb k zariadeniam centrálneho zdroja tepla
CRZ-2535252
0,00 € Ján Bečky - TEPLOSERVIS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Rámcová dohoda na dodávku "Bielej a čiernej techniky"
CRZ-2535257
0,00 € FAST PLUS, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Rámcová dohoda na dodávku "Bielej a čiernej techniky"
CRZ-2535261
0,00 € AutoCont SK a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Rámcová dohoda o zabezpečení jazykovej prípravy - Ruský jazyk
CRZ-2535263
0,00 € elan 1 s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTNUTÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB
CRZ-2535264
0,00 € SAP Slovensko s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb
CRZ-2535499
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Aqist, a.s.
25. Júl 2016
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií
CRZ-2535505
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP-distribúcia , a.s.
25. Júl 2016
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií
CRZ-2535507
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP-distribúcia , a.s.
25. Júl 2016
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií
CRZ-2535509
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP-distribúcia , a.s.
25. Júl 2016
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií
CRZ-2535514
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP-distribúcia , a.s.
25. Júl 2016
Zmluva o spolupráci
CRZ-2535518
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. e-Dome a.s.
25. Júl 2016
Rámcová dohoda o poskytovaní kuriérskych služieb
CRZ-2535558
0,00 € Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
ZMLUVA O PODMIENKACH POSKYTOVANIA ÚDAJOV
CRZ-2535569
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií
CRZ-2535570
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP-distribúcia, a.s.
25. Júl 2016
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb údržby softvérového riešenia
CRZ-2535582
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Aqist, a.s.
25. Júl 2016
Rámcová dohoda na dodávku príslušenstva pre mobilné telefóny
CRZ-2535595
0,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Zmluva o prístupe a uskladňovaní plynu - Flexibilná služba
CRZ-2535712
0,00 € Pozagas, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Zmluva o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu č.1 - Flexibilná služba
CRZ-2535718
0,00 € Pozagas, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Zmluva o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu č.2 - Flexibilná služba
CRZ-2535724
0,00 € Pozagas, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.