Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2014
Nájomná zmluva
NEH/5/14/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP CNG s.r.o.
26. Jún 2014
Nájomná zmluva
NEH/4/14/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ELDO s.r.o.
30. Jún 2014
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí krátkodobého financovania č. STCFA0305/2010
-
0,00 € Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
8. Júl 2014
Nájomná zmluva
NEH/8/14/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o.
8. Júl 2014
Nájomná zmluva
NEH/7/14/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenský plynárenský a naftový zväz
27. August 2014
Dodatok č. 1 k zmluve o financovaní č. 24/ZF/2014
Dodatok č. 1 k zmluve o financovaní č. 24/ZF/2014
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. August 2014
Dodatok č. 2 k zmluve o vystavení záruky č. 88/2012/BZ
Dodatok č. 2 k zmluve o vystavení záruky č. 88/2012/BZ
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2. September 2014
Dodatok č. 8 k Zmluve
Dodatok č. 8 k Zmluve
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2. September 2014
Zmluva č. 1300116696
1300116696
0,00 € Únia miest Slovenska Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2014
Dodatok č. 1 k úverovej zmluve uzatvorenej dňa 3.5.2010
Dodatok č. 1 k úverovej zmluve uzatvorenej dňa 3.5.2010
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28. November 2014
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií č. 414/14/CEZ
CRZ-1624280
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP CZ, a.s.
28. November 2014
Zmluva o nájme hnuteľného majetku č. 415/14/CEZ
CRZ-1624289
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP CZ, a.s.
28. November 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. MO-I/CZ/01/14
CRZ-1624293
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP CZ, a.s.
28. November 2014
Dodatok č. 1 k zmluve o obchodnom zastúpení pri sprostredkovaní transakcií s plynom
CRZ-1624305
0,00 € 42 Finantial Services, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28. November 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. NEH/25/13/CEZ
CRZ-1624347
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP-distribúcia, a.s.
28. November 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CRZ-1624405
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. INTEGRAL COL SERVIS, s.r.o.
28. November 2014
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
CRZ-1624409
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP-distribúcia, a.s.
28. November 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
CRZ-1624413
0,00 € V - ZONE, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28. November 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
CRZ-1624423
0,00 € DOM SLUŽIEB s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28. November 2014
Nájomná zmluva
CRZ-1624429
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Accenture, s.r.o.