Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2024
Dodatok č. 11 k Úverovej zmluve s Unicredit bank
52/24/CEZ
250 000 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
15. Marec 2024
Dodatok č.10 k ZMLUVE O FINANCOVANÍ Č. 24/ZF/2014
57/24/CEZ
250 000 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o revolvingovom úvere č. 1192/22/33068
196/23/Sk
200 000 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13. September 2023
Dodatok č. 897/CC/16-D10 k Zmluve o úvere č. 897/CC/16
307/23/CEZ
200 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Október 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve o úvere č. 897-CC-16-D8
329/22/Sč
186 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Marec 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o úvere č. 897-CC-16-D8
103/23/CEZ
186 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
10. Október 2022
Zmluva o revolvingovom úverovom limite č. S01952/2022
305/22/CEZ
Doplnená
140 000 000,00 € Tatra banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
16. November 2023
Dodatok č. 5 k rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb
425/23/CEZ
109 000 000,00 € Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2. November 2022
Zmluva o revolvingovom úvere č. 1192/22/33068
347/22/Sk
Doplnená
50 000 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. November 2022
Rámcová zmluva o financovaní
410/22/CEZ
50 000 000,00 € Oberbank AG pobočka zahraničnej banky Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o financovaní č. 34881870/8370
198/23/CEZ
50 000 000,00 € Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
15. November 2022
Zmluva o pôžičke
404/22/CEZ
25 000 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
15. November 2022
Zmluva o pôžičke
403/22/CEZ
25 000 000,00 € TRANSPETROL, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2. Február 2016
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
12 000 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
7. December 2020
Rámcová zmluva o predaji časti podniku
448/20/CEZ
5 364 551,00 € ČEZ Slovensko, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20. Máj 2022
Kúpna zmluva č. 20906
NEH/20/22/CEZ
4 133 800,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Oberbank Leasing s.r.o.
6. Júl 2021
Zmluva o nájme
119/21/CEZ
4 131 161,28 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
2. Február 2021
Zmluva o dielo a o poskytovaní súvisiacich servisných služieb
5/19/CNG/CEZ
Doplnená
3 074 228,34 € Bonett Gas Systems, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
18. November 2019
Zmluva o spolupráci
328/19/Mi
3 000 000,00 € Nadácia SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5. December 2017
Zmluva o spolupráci
427/17/CEZ
2 500 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. EkoFond, n.f.