Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. August 2014
Dodatok č. 4 k Zmluve č.2/RK – TVS Štúrovo – Modrý Vrch - ORS/2000 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenian zo dňa 1.10.2000 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.11.2000, Dodatku č. 2 zo dňa 01.01.2009 a Dodatku č. 3
SITB_D4_OT-2-RK-ORS-2000_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
19. August 2014
Dodatok č. 1k Zmluve č.2011007– TVP Považská Bystrica I. - ORS/2011 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 20.04.2011
SITB_D1_OT-2011007-ORS-2011_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
19. August 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve č.2011006– TVP Maríková ORS/2011 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologické-ho zariadenia zo dňa 20.04.2011
SITB_D1_OT-2011006-ORS-2011_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
19. August 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve č.2011004– TVS Trenčín –Nad Oborou ORS/2011 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 20.04.2011
SITB_D1_OT-2011004-ORS-2011_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
19. August 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve č.2011002– TVP Nové Mesto n/Váhom –Veľká Javorina ORS/2011 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 30.03.2011
SITB_D1_OT-2011002-ORS-2011_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
19. August 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve č.2011001– TVP Lučenec- Blatný vrch ORS/2011 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 30.03.2011
SITB_D1_OT-2011001-ORS-2011_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
20. August 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve č.2011003– TVS Modrý Kameň–Španí Laz ORS/2011 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 30.03.2011
SITB_D1_OT-2011003-ORS-2011_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
20. August 2014
Dodatok č.1 k Zmluve č.2006112 - TVP Turová - ORS/2006 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologické-ho zariadenia zo dňa 15.11.2006
SITB_D1_OT-2006112-ORS-2006_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
20. August 2014
Dodatok č.5 k Zmluve č.40/RK – TVP Prakovce - ORS/2002 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologické-ho zariadenia zo dňa 12.08.2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.09.2004, Dodatku č. 2 zo dňa 04.06.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 01.01
SITB_D5_OT-40-RK-ORS-2002_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
20. August 2014
Dodatok č.1 k Zmluve č.2006097 - TVP Bajerovce – ORS/2006 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologické-ho zariadenia zo dňa10.11.2006
SITB_D1_OT-2006097-ORS-2006_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
20. August 2014
Dodatok č.3 k Zmluve č.12/RK – TVP Šterusy - ORS/2001 o poskytnutí práva
SITB_D3_OT-12-RK-ORS-2001_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
20. August 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve č.18/RK – TVP Belušské Slatiny - ORS/2001 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologické-ho zariadenia zo dňa 24.9.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.1.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 02.09.2011
SITB_D3_OT-18-RK-ORS-2001_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
20. August 2014
Dodatok č.3 k Zmluve č.25/RK – DTV Uhrovec - ORS/2001 o poskyt-nutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 5.12.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.1.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 16.12.2011
SITB_D3_OT-25-RK-ORS-2001_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
20. August 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve č.35/RK – TVS Žilina – Krížava - ORS/2002 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologické-ho zariadenia zo dňa 28.3.2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.1.2009 a Dodatku č.2 zo dňa 23.02.2012
SITB_D3_OT-35-RK-ORS-2002_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
20. August 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve č.26/RK – TVP Zástranie - ORS/2001 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologické-ho zariadenia zo dňa 20.12.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.1.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 16.12.2011
SITB_D3_OT-26-RK-ORS-2001_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
20. August 2014
Dodatok č.1 k Zmluve č.2007102 - TVP Oravská Lesná - ORS/2007 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 31.10.2007
SITB_D1_OT-2007102-ORS-2007_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
20. August 2014
Dodatok č.3 k Zmluve č.46/RK-CH- TVP Ružomberok - Mních – ORS/2003 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 28.3.2003 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 02.04.2007 a Dodatku č. 2 zo dňa1.1.2009
SITB_D3_OT-46-RK-ORS-2003_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
20. August 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve č.14/RK - RRB Skalka - ORS/2001 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologické-ho zariadenia zo dňa 16.7.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.1.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 30.05.2011
SITB_D3_OT-14-RK-ORS-2001_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
20. August 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 27/RK - RRB Paláska - ORS/2001 o poskyt-nutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 20.12.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.1.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 16.12.2011
SITB_D3_OT-27-RK-ORS-2001_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
20. August 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 15/RK – TVS Suchá Hora - ORS/2001 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologické-ho zariadenia zo dňa 16.7.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.1.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 8.7.2011
SITB_D3_OT-15-RK-ORS-2001_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB