Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_D01_7596428_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
22. August 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_D01_7596456_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
22. August 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_D01_7596467_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
22. August 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_D01_7596512_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
22. August 2014
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_D01_7586829_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
22. August 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_D01_7605482_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
27. August 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_DO_7596472_2014
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra – SITB
27. August 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_DO_7596486_2014
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra – SITB
27. August 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_DO_7596524_2014
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra – SITB
27. August 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_DO_7596532_2014
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra – SITB
27. August 2014
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_DO_7596495_2014
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra – SITB
3. September 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A7908093
SITB_ZM_OT-A7908093_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
3. September 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A7908242
SITB_ZM_OT-A7908242_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
3. September 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A7908281
SITB_ZM_OT-A7908281_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
3. September 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A7915810
SITB_ZM_OT-A7915810_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
3. September 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A7916630
SITB_ZM_OT-A7916630_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
3. September 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A7916660
SITB_ZM_OT-A7916660_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
30. September 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A7917043
SITB_ZM_OT-A7917043_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR
30. September 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A7932016
SITB_ZM_OT-A7932016_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR
30. September 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A7928075
SITB_ZM_OT-A7928075_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR