Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8342924
SITB_ZM_OT-A8342924_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
23. Marec 2015
Špecifikácia lokality, účtov a doplnkových služieb
SITB_ZM_2028585839_2015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo vnútra SR
25. Marec 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8312941
SITB_ZM_OT-A8312941_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
25. Marec 2015
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verej. služieb č. A8312941
SITB_D_OT-8100060A8312941_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
25. Marec 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A5850948
SITB_D_OT-A5850948_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
25. Marec 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. B0958605
SITB_D_OT-B0958605_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
25. Marec 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8385929
SITB_ZM_OT-A8385929_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
9. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8339257
SITB_ZM_OT-A8339257_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
9. Apríl 2015
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verej. služieb č. A8339257
SITB_D_OT-8128745A8339257_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
9. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8338779
SITB_ZM_OT-A8338779_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
9. Apríl 2015
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verej. služieb č. A8338779
SITB_D_OT-8128252A8339257_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
9. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8409806
SITB_ZM_OT-A8409806_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
9. Apríl 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8409806
SITB_D_OT-A8409806_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
9. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8408008
SITB_ZM_OT-A8408008_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
9. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8386538
SITB_ZM_OT-A8386538_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
9. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8380448
SITB_ZM_OT-A8380448_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
14. Apríl 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A2111327
SITB_D_OT-A2111327_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
14. Apríl 2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-033
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000042-033_2015
Doplnená
1 541,16 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kráľová pri Senci
15. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8394744
SITB_ZM_OT-A8394744_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. MV SR
15. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8394762
SITB_ZM_OT-A8394762_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR