Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071Z782 zo dňa 25. novembra 2020
SITB_ZM_Z311071Z782_2020
Doplnená
25 239 522,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky; Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. Október 2018
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY ŠTANDARDNEJ PODPORY A ÚDRŽBY PROSTREDIA IKT INFRAŠTRUKTÚRY PRE IAAS, ČASŤ 1
SITB_ZM:OVO1-2018-000558-001_2018
Doplnená
1 802 383,20 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
SITB_ZM_1597-2023_2023
23 932 661,96 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Október 2018
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY ŠTANDARDNEJ PODPORY A ÚDRŽBY PROSTREDIA IKT INFRAŠTRUKTÚRY PRE IAAS, ČASŤ 2
SITB_ZM_OVO1-2018_000559-001_2018
Doplnená
2 107 761,62 € Soitron,s.r.o Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
26. August 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071S795
SITB_ZM_Z311071S795_2019
19 438 675,24 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
11. August 2023
Rámcová dohoda na zabezpečenie HW a SW infraštruktúry pre IaaS – Storage č. SE-VO1-2023/002534-021
SITB_ZM_SE-VO1-2023-002534-021_2023
Doplnená
19 059 367,20 € InterWay, a. s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
20. December 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071Q805
SITB_ZM_Z311071Q805_2018
Doplnená
18 955 494,60 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky; Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
17. September 2021
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071Q805 zo dňa 17.12.2018
SITB_D01_DZ311071Q80501_2021
18 955 494,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. December 2021
Zmluva na nákup MICROSOFT produktov a služieb v programe ENTERPRISE č. SE-VO1-2021/004446-005
SITB_ZM_SE-VO1-2021-004446-005_2021
18 344 700,29 € AUTOCONT s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
30. Október 2020
Zmluva o dielo č. SE-VO1-2020/003209-021
SITB_ZM_SE-VO1-2020-003293-021_2020
Doplnená
17 145 790,03 € InterWay, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
10. Máj 2024
Realizačná zmluva č.p. VO1-2024/000326-008
SITB_ZM_VO1-2024-000326-008_2024
14 922 000,00 € MICROCOMP – Computersystém s r.o. Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
11. Júl 2024
Realizačná zmluva č. SVO-RVO2-2024/000713-001
SITB_ZM_SVO-RVO2-2024-000713-001_2024
14 898 000,00 € MICROCOMP-Comptersystém s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra SR
25. November 2019
OVO1-2019/000466 Zmluva o poskytovaní služby štandardnej podpory, údržby a servisných služieb pre sieťovú infraštruktúru IKT Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
SITB_ZM_OVO1-2019-000466_2019
13 527 112,32 € SOITRON, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
3. December 2015
Dodatok č. 6 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012000401 zo dňa
SITB_D06_DZ211101200040105_2015
12 526 208,07 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
4. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CPT3 zo dňa 27.03.2023
SITB_ZM_NFP Z311071CPT3_2023
Doplnená
12 437 455,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
5. Január 2016
Dodatok č. 7 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. DZ2111012000401 zo dňa 2. októbra 2009
SITB_D07_DZ211101200040107_2015
11 822 205,89 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
18. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CTA1 zo dňa 10.05.2023
SITB_ZM_NFP-Z311071CTA1_2023
11 468 669,09 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. Október 2022
Dohoda o odklade plnenia č. 57/2022
SITB_ZM_ SITB-57-2022_2022
11 119 494,31 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky; Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11. August 2023
Rámcová dohoda na zabezpečenie HW a SW infraštruktúry pre IaaS – Servery č. SE-VO1-2023/002534-020
SITB_ZM_SE-VO1-2023-002534-020_2023
Doplnená
10 907 331,36 € Aliter Technologies, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
11. Marec 2016
Zmluva o nenávratný finančný príspevok č. Z311071A131 zo dňa 1.3.2016
SITB_ZM_Z311071A131_2016
Doplnená
10 781 149,17 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR