Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2024
ZMLUVA O DIELO Č.: VO1-2023/004420
SITB_ZM_VO1-2023-004420_2024
9 974 417,20 € Aliter Technologies, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
26. November 2014
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012000101 zo dňa 29. septembra 2009
SITB_D05_DZ211101200010105_2014.pdf
9 061 345,30 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republ
27. Február 2015
Dodatok č. 6 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012000101 zo dňa 29.09.2009
SITB_D06_DZ211101200010106_2015
9 061 345,30 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády SR
30. Október 2015
Dodatok č. 8 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012000101 zo dňa 29.9.2009
SITB_D08_DZ211101200010108_2015
9 061 341,84 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády SR
1. Jún 2015
Dodatok č.5 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012001601 zo dňa 10. júna 2010
SITB_D05_DZ211101200160105_2015
8 848 158,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
30. Júl 2015
Dodatok č. 6 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012001601 zo dňa 10.6.2010
SITB_D06_DZ211101200160106_2015
8 848 158,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
21. August 2014
Zmluva o dielo č. SITB_OVO1-2014-000143-139_2014
SITB_OVO1-2014-000143-139_2014
Doplnená
8 159 999,99 € Gratex International, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
25. November 2019
Zmluva o poskytovaní služby štandardnej podpory, údržby a servisných služieb pre telekomunikačnú infraštruktúru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky OVO1-2019/000593
SITB_ZM_OVO1-2019-000593_2019
8 064 480,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
20. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071W248
SITB_ZM_Z311071W248_2019
7 247 751,18 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
10. Apríl 2024
Realizačná zmluva č. VO1-2024/000721-007
SITB_ZM_VO1-2024-000721-007_2024
7 203 686,40 € Ernst & Young, s. r. o. Slovenská republika, zastúpená, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
12. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č. 989/2024
SITB_ZM_989-2024_2024
7 143 260,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
11. August 2023
Rámcová dohoda na zabezpečenie HW a SW infraštruktúry pre IaaS – Networking a Security č. SE-VO1-2023/002534-022
SITB_ZM_SE-VO1-2023-002534-022_2023
Doplnená
6 857 713,25 € SOITRON, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
14. December 2022
Zmluva o dielo č. SE-VO1-2022/002402-020
SITB_ZM_SE-VO1-2022-002402-020_2022
Doplnená
6 762 864,32 € ICZ Slovakia, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
4. Január 2018
Zmluva o poskytovaní univerzálnych poštových služieb č.OVO1-2017/000729
GTSU_ZM_OVO1-2017-000729_2018
6 600 000,00 € Slovenská pošta, a. s. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10. September 2015
Zmluva o poskytovaní servisných služieb č. SE-OVO1-2015/000491
SITB_ZM_SE-OVO1-2015-000491_2015
Doplnená
6 518 180,05 € Ericsson Slovakia spol. s r.o. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Január 2019
Zmluva o poskytovaní univerzálnych poštových služieb č. OVO1-2018/000739
GTSU_ZM_OVO1-2018-000739_2019
6 240 000,00 € Slovenská pošta, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
19. Február 2015
Zmluva o dielo č. OVO2-2014-000057-66 zo dňa 18.2.2015
SITB_ZM_OVO2-2014-000057-66_2015
Doplnená
6 185 788,18 € IBM Slovensko, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR
30. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. SE-VO2-2022/004458-010
SITB_ZM_SE-VO2-2022-004458-010_2022
Doplnená
5 876 880,00 € MICROCOMP – Computersystém s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
14. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2022/002952
SITB_RD_SE-VO1-2022-002952_2022
5 407 081,20 € K4FIN, s.r.o.; Trade FIDES, a.s.; FIDES Slovakia, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
23. Apríl 2019
Kúpna zmluva č. OVO1-2019000026-022
SITB_ZM_OVO1-2019000026-022_2019
Doplnená
5 263 440,00 € SOFOS, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky