Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služby štandardnej podpory a údržby softvérových komponentov zabezpečujúcich prevádzku IT systémov č. SE-VO1-2022/003713
SITB_ZM_SE-VO1-2022-003713_2022
5 209 254,00 € Soimco a. s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
28. Január 2016
Zmluva o poskytovaní univerzálnych poštových služieb s č. OVO1-2015/000735
KVSU_ZM_OVO1-2015-000735_2015
5 000 000,00 € Slovenská pošta, a. s. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. Február 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OVO1-2017/000405_2018 na servis a údržbu rádiokomunikačného systému SITNO ako jedného uceleného systému
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OVO1-2017_000405_ 2018
4 874 999,58 € RCTT s.r.o., Teslova 19, 821 02 Bratislava Sekcia informatiky,telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
11. Marec 2016
Zmluva o nenávratný finančný príspevok č. Z311071A132 zo dňa 4.3.2016
SITB_ZM_Z311071A132_2016
Doplnená
4 250 793,10 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
23. November 2021
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2021/003561-036
SITB_ZM_SE-VO1-2021-003561-036_2021
3 995 208,00 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
28. November 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071X185
SITB_ZM_Z311071X185_2019
3 913 298,76 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
10. August 2017
Zmluva o dielo č. OVO1-2017/000405_2017 na servis a údržbu rádiokomunikačného systému SITNO ako jedného uceleného systému uzatvor. podľa ustanov. § 536 a nasl. Zák. č. 513/ 1991 Zb.
SITB_ZM_OT-Zmluva o dielo č. OVO1-2017/000405_2017
3 249 999,72 € RCTT s.r.o., Teslova 19, Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
23. Január 2018
Kúpna zmluva č. OVO2-2017/000728
SITB_ZM_OVO2-2017-000728_2018
3 228 266,40 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Február 2022
Zmluva o vytvorení a dodávke informačného systému Manažment síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru
SITB_ZM_SITB-AOAS-1-5-2022_2022
Doplnená
3 801 600,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
19. Február 2015
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. SE_OVO_2011_001804-069 zo dňa 3.4.2012
SITB_D03_SE_OVO_2011_001804-069_2015.pdf
3 057 278,40 € DITEC, a.s. Ministerstvo vnútra SR
31. December 2019
Zmluva o poskytovaní univerzálnych poštových služieb OVO1-2019/000801-023
SITB_ZM_OVO1-2019-000801-023_2019
3 000 000,00 € Slovenská pošta, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
30. December 2020
Zmluva o poskytovaní univerzálnych poštových služieb č. SE-VO1-2020/003699-018
SITB_ZM_SE-VO1-2020-003699-018_2020
3 000 000,00 € Slovenská pošta, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
18. November 2015
Zmluva o službách č. OVO2-2015/000646-004 Nadlimitného elektronického trhoviska
KVSU_ZM_OVO2-2015-000646-004_2015
2 946 635,00 € Slovak Telekom a.s.; ANASOFT APR spol. s r.o.; Tlačová agentúra Slovenskej republiky Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. December 2018
Kúpna zmluva č. OVO2-2018/000686-013
SITB_ZM_OVO2-2018-000686-013_2018
2 827 008,00 € SOFOS, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
23. September 2020
KÚPNA ZMLUVA č. OVO2-2020/000531
SITB_ZM_OVO2-2020-000531_2020
2 801 949,86 € PERGAMON spol. s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
29. Marec 2021
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2021/002281-008
SITB_ZM_SE-VO2-2021-002281-008_2021
2 673 600,00 € PC SEMA, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
23. November 2021
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2021/003561-037
SITB_ZM_SE-VO1-2021-003561-037_2021
2 662 555,44 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
23. November 2021
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2021/003561-038
SITB_ZM_SE-VO1-2021-003561-038_2021
2 662 555,44 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
23. November 2021
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2021/003561-039
SITB_ZM_SE-VO1-2021-003561-039_2021
2 662 555,44 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
10. September 2021
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2021/002241-004 o poskytovaní mobilných telekomunikačných služieb
SITB_ZM_SE-VO1-2021-002241-004_2021
2 580 863,10 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)