Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. August 2014
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. SP-1101/0129/2013/ZZ/1
SP-1101/0129/2013/ZZ/1
0,00 € Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. skrátene LSS, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. August 2014
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KaHR-111SP-1101/0561/37/ZZ01
KaHR-111SP-1101/0561/37/ZZ01
0,00 € NAJPI a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. August 2014
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KaHR-111SP-1201/0710/108/ZZ01
KaHR-111SP-1201/0710/108/ZZ01
0,00 € ALUPRINT, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. August 2014
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KaHR-111SP-1101/0577/25/ZZ1
KaHR-111SP-1101/0577/25/ZZ1
0,00 € STROJLAB, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. August 2014
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KaHR-111SP/LSKXP-1101/0484/18/ZZ01
KaHR-111SP/LSKXP-1101/0484/18/ZZ01
0,00 € 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. Júl 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
67/2017/SE
Doplnená
0,00 € A-STUDIO s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
13. Júl 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
68/2017/SE
Doplnená
0,00 € Ing. Beáta Verčimáková Csc.- PeWaS Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Júl 2017
Partnerská dohoda pre implementáciu projektu v rámci INTERREG Danube Transnational Programme
71/2017/SIaMS
0,00 € Univetzita v Pécsi Slovenská inovačná a energetická agentúra
3. August 2017
Memorandum o porozumení ohľadom spolupráce
73/2017/SIaMS
0,00 € Národná agentúra pre technologický rozvoj, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
17. August 2017
Zmluva o spolupráci
72/2017/KGR
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. August 2017
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
69/A/2017/SE
0,00 € Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
18. August 2017
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
69/B/2017/SE
0,00 € Faveo, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
18. August 2017
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
69/2017/SE
0,00 € ASIANA, spol. s r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. August 2017
Dohoda o prevode telefónneho čísla
80/2017/SE
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. August 2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
81/2017/SE
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. August 2017
Dohoda o hromadnom uzatvorení dodatkov k zmluvám o poskytovaní verejných služieb
83/2017/SE
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. September 2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
91/2017/SE
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. September 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A6777855
93/2017/SE
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. Október 2017
Memorandum o spolupráci
106/2017/SIaMS
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Metodicko - Pedagogické centrum
31. Október 2017
Partnership Agreement, project: INCI NZEB &EMMA
63/2017/SIaMS
0,00 € Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Slovenská inovačná a energetická agentúra