Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2023
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ČASTI ÚLOH VYKONÁVATEĽA SPROSTREDKOVATEĽOM
56/2023/ZIVSE
24 481 605,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Úrad vlády Slovenskej republiky
13. November 2023
Dodatok č.9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.323/2017-2060-2242
122/2023/OPKP
12 272 672,53 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Slovenská inovačná a energetická agentúra
29. November 2022
Consortium Agreement EXPANDI 4.0
117/2022/SI
2 999 999,66 € SOVA Digital, a.s., Národné centrum robotiky, MATADOR INDUSTRIES a.s., SOITRON Group SE, Združenie inteligentného priemyslu - Industry4UM Slovenská inovačná a energetická agentúra
10. Február 2023
Kontrakt na rok 2023
15/2023/OF
Doplnená
5 987 223,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. Február 2022
Kontrakt na rok 2022
06/2022/SRL
2 334 342,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi MIRRI a SIEA - kofinancovanie projektu EXPANDI 4.0
81/2023/SI
1 499 999,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. August 2023
Dodatok č.3 ku Kontraktu
91/2023/OF
1 221 491,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Marec 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC421-2018-46/BMC6
KZP-PO4-SC421-2018-46/BMC6
Doplnená
931 366,85 € RONA, a.s Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní organizačno-technického zabezpečenia Aktivity „S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež"
19/2023/OMČ
Doplnená
710 000,00 € MERTEL, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
19. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
48/2023/OMČ
700 574,40 € Slovenská produkčná, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. September 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 80/2019/OMČ
89/2022/OMČ
690 638,40 € Západoslovenské tlačiarne Skalica .s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
10. August 2022
Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2022
6/2022/SRL
500 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Október 2022
Zmluva o nájme č. 41202/2022
41202/2022
Doplnená
492 523,20 € INTRADE RE, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Júl 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC421-2018-46/AZA3
KZP-PO4-SC421-2018-46/AZA3
Doplnená
490 869,77 € MD-MAX s. r. o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21. Október 2022
Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2022 č.19/2022-2060-2100
102/2022/SRL
453 439,82 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. November 2022
Grantová zmluva EXPANDI 4.0
118/2022/SI
448 629,60 € EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Communications Networks, Content ant Technology Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. September 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/BBU1
KŽP-PO4-SC411-2019-61/BBU1
423 029,18 € Obec Sačurov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
49/2023/OMČ
377 232,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
14. Október 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní organizačno-technického zabezpečenia podujatí "Roadshow so Žiť energiou"
97/2022/OMČ
280 371,60 € MERTEL, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. August 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
83/2022/OZIV
255 600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave; Technická univerzita v Košiciach; Žilinská univerzita v Žiline Slovenská inovačná a energetická agentúra