KÚPNA ZMLUVA

Dátum:

Dátum zverejnenia:04.02.2015
Dátum uzavretia:21.01.2015
Dátum účinnosti:05.02.2015
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:29/2015/ŠVPS/RKN 29/2015
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno
Štúrova ul.5., Komárno
IČO:36101079
Dodávateľ:1. MUDr. Ferenc Baštrnák rod. Baštrnák, trvale bytom 945 01 Komárno, Po-hraničná 894/13, SR
Názov zmluvy:KÚPNA ZMLUVA
ID zmluvy:1723624
Poznámka:2. ComorraPharm s.r.o., so sídlom 945 01 Komárno, Jazerná 15, IČO: 34146521, v zast. štatutárnym orgánom, konateľom: Mgr.Tamarou Podmanickou, trvale bytom 946 39 Iža 109, SR<br /> 3. MUDr. Peter Cséplő rod. Cséplő, trvale bytom 945 01 Komárno, Trstinová 632/2, SR<br /> 4. MUDr. Zsófia Cséplő rod. Mézesová, trvale bytom 945 01 Komárno, Trstinová 632/2, SR<br /> 5. Ing. Štefan Zámbó rod. Zámbó, trvale bytom 945 01 Komárno, Okružná cesta 2763/74, SR<br /> 6. RNDr. Eleonóra Zámbóová, rod. Bartalová, trvale bytom 945 01 Komárno, Okružná cesta 2763/74, SR <br /> 7. MUDr. Eva Konkolovská rod. Leimdörferová, trvale bytom 945 01 Komárno, Orechový rad 1250/5, SR<br /> 8. RNDr. Barnabáš Ipóth rod. Ipóth, trvale bytom 945 01 Komárno, Ul. 29. augusta 1896/23, SR<br /> 9. Eva Ipóthová rod. Gontková, vydatá, trvale bytom 945 01 Komárno, Ul. 29. augusta 1896/23, SR <br /> <br /> KÚPNA ZMLUVA<br /> uzatvorená podľa § 8a ods. 6 písm. b) a § 11 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.<br /> <br />

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 3 820,00 €
Celková čiastka: 3 820,00 €
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x