Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu Iinformačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o.
277/2024
173 448,00 € CORA GEO, s.r.o. Mesto Trenčín
2. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
1291/2024/320755750
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Macho Marcel
2. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
1290/2024/320749617
76,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Javac Marko
2. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
1287/2024/320746281
73,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Vašková Johana
2. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
129/2024
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hokejový klub Trnava, občianske združenie
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001142
170,00 € Marianum Mgr. Emília Moncoľová
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1060000130
14,00 € Marianum Milan Mečár
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000487
170,00 € Marianum Ing. Jana Cabániková
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001138
21,00 € Marianum MUDr. Peter Mikeš, PhD.
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001139
21,00 € Marianum MUDr. Peter Mikeš, PhD.
2. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
01/03/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola, Záhorácka 95, Malacky
2. Marec 2024
ZMLUVA O VÝROBE REKLAMY č. 003/2024
003/2024
1 560,00 € Novocentrum Nové Zámky, a.s. ARRIVA Nové Zámky, a.s.
2. Marec 2024
Supervízny kontrakt
00007/CSSKAM/2023
0,00 € Mgr. Chmurčiaková Katarína Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78363-1
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Natália Kociková
2. Marec 2024
Nájomná zmluva
Zväz zdravotne postihnutých 2024
0,00 € Obec Horná Kráľová Zväz zdravotne postihnutých
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001140
168,00 € Marianum František Žitňanský
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000270
189,00 € Marianum Sandra Garaiová
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001109
170,00 € Marianum Martina Šimkovich
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000486
170,00 € Marianum Juraj Richter
2. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/1/11359/1
360,00 € Imrich Peter, Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba