Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2023 "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov-Bátka"
1/2023
0,00 € VINOGOLD s.r.o. Obec Bátka
16. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 9.9.2022
2022849
0,00 € Kravec, s.r.o. Obec Bátka
15. Máj 2023
Návrh poistnej zmluvy
2408998912
120,11 € Generali Poisťovňa Obec Bátka
15. Máj 2023
Návrh poistnej zmluvy
2408998912
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Bátka
27. Apríl 2023
Návrh poistnej zmluvy
2408970193
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Bátka
25. Apríl 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
1/2022
0,00 € ARPROG akciová spoločnosť Poprad Obec Bátka
25. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na AČ formou menších obecných služieb obci
23/31/054/805
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Obec Bátka
21. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/805
3 220,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
Dohoda č. 22/31/012/90
Dohoda číslo 23/31/054/179
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Obec Bátka
17. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/31/054/179
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
15. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023 "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov - Bátka "
1/2023
212 163,42 € VINOGOLD s.r.o. Obec Bátka
14. Marec 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/82/317
210 792,84 € Obec Bátka Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Bátka
0,00 € Obec Bátka Štatistický úrad SR
8. Marec 2023
Návrh poistnej zmluvy
Poistná zmluva
126,32 € Generali Poisťovňa Obec Bátka
8. Marec 2023
Návrh poistnej zmluvy
2408887504
78,95 € Generali Poisťovňa Obec Bátka
28. Február 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
R2023392
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Bátka
10. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
2023/88
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Bátka
23. Január 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb Externý manažment pre projekt "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov- Bátka"
2022/889
0,00 € IJK-CONSULTING, s.r.o. Obec Bátka
16. Január 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98040/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bátka
28. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/90
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota