Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva - JUDr. Hollý
3 520,00 € JUDr. Richard Hollý Obec Závod
17. August 2022
Hromadná licenčná zmluva
Hromadná licenčná zmluva
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Závod
12. August 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 3/2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 3/2019
0,00 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
9. August 2022
Zmluva o dielo č. 01/2022
01/2022
12 850,00 € Ateliér Olympia, spol. s r.o. Obec Závod
5. August 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/05346/002
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Závod
4. August 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
96224/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
26. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070BFG7
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Závod
26. Júl 2022
Zmluva pre umiestnenie Z- BOXU
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Závod
22. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č. 1 - Objemný odpad
0,00 € KOSIT a.s. Obec Závod
22. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č. 1 - ZKO
0,00 € KOSIT a.s. Obec Závod
20. Júl 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich z územného rozhodnutia
Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich z územného rozhodnutia
0,00 € STAVEX plus, s.r.o. Obec Závod
15. Júl 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva - Obec Závod
0,00 € Obec Ivanka pri Dunaji Obec Závod
11. Júl 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
95813/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
1. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 3/2022
3/2022
7 689,60 € STRABAG s.r.o. Obec Závod
30. Jún 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva - Studenič
400,00 € Peter Studenič Obec Závod
30. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 5/2022
5/2022
4 998,00 € Alojz Krajčír Obec Závod
28. Jún 2022
Mandátna zmluva
2022/000037
1 661,00 € Mgr. Juraj Lobotka Obec Závod
21. Jún 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
95433/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
13. Jún 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 1/2021
Dodatok č. 2
154 951,16 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
9. Jún 2022
Mandátna zmluva č. SK-02/2022
SK-02/2022
3 000,00 € A.R.CH. s.r.o. Obec Závod