Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Poistka
6626949231
58,81 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
18. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluva
03/14/2023
0,00 € Inmedia spol. s r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
15. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluva
02/14/2023
84 835,58 € Inmedia spol. s r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
3. Máj 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
18/9/2023
0,00 € konzultanti.it, s.r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
28. Apríl 2023
Zmluva
17/9/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
28. Apríl 2023
Dohoda o zmene a čiastočnom skončení Dohody o splátkovom kalendári 03/12/2022
33/23
0,00 € Národná transfúzna služba SR Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš
27. Apríl 2023
Zmluva uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
13/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Všeobecná nemocnica s poliklinikou n.o.
18. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení plnenia kybernetických bezpečnostných opatrení
16/9/2023
0,00 € Kreston Slovakia Technology, s.r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
16. Marec 2023
Zmluva
A21801574
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
16. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231682_Z
151 497,79 € Roche Slovensko, s.r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.
9. Marec 2023
Zmluva
A21772781
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
8. Marec 2023
poistka
6625040827
0,00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
6. Marec 2023
Zmluva o výpožičke 414-11-30-3-2023-1907
0222023
0,00 € Eurolab Lambda a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
27. Február 2023
Zmluva o vykonaní školenia BOZP a PO pre ZVoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť
10/9/2023
0,00 € Ing. Patrícia Ivaničová Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
27. Február 2023
Zmluva o platobnej karte
09/9/202
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
22. Február 2023
Dohoda
07/9/2023
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
21. Február 2023
Zmluva o úvere
122/CC/23
200 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
17. Február 2023
Zmluva
3/2023
0,00 € DNPP s.r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
15. Február 2023
Zmluva
4/9/2023
0,00 € IQVIA solutions s.r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
12. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
01/14/2023
0,00 € Inmedia spol. s r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš