Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Supervíznej zmluve č. ST2008135
ST2008135
0,00 € Stapro Slovensko s..ro. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
14. Marec 2024
Zmluva o vykonaní odbornej stáže
08/9/2024
0,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
1. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z20241225_Z
151 488,67 € Roche Slovensko, s.r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.
27. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva
01/14/2024
0,00 € INMEDIA,spol. s r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
12. Február 2024
Zmluva o nájme NP
01/1/2024
Doplnená
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš VISARIS, s.r.o.
25. Január 2024
Zmluva o Balíkovom účte
1/9/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
25. Január 2024
Zmluva o Platobnej karte
2/9/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
23. Január 2024
Kúpna zmluva
10/2024
312,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš
19. Január 2024
Kúpna zmluva
01/7/2024
260,00 € Strdoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
12. Január 2024
Zmluva
3792023
0,00 € Ing. Katarína Szúcsová Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
12. Január 2024
Zmluva o spolupráci
162024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
19. December 2023
Kúpno predajná zmluva
10/7/2023
2 500,00 € NsP sv. Jakuba n.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
22. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ENM062023PD
0,00 € ENMON APP s.r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
8. November 2023
Rámcová dohoda
06/14/2023
0,00 € Tiwa s.r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
30. Október 2023
Dohoda o uznaí dlhu
4/12/2023
0,00 € Oľga Goronová Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
12. Október 2023
Kúpna zmluva rámcová
05/14/2023
11 594,56 € Banchem s..ro. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
12. Október 2023
Rámcová dohoda
Z202310845_Z
31 188,00 € Linde Gas s. r. o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.
20. September 2023
Zmluva o Platobnej karte
31/9/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
24. August 2023
Dohoda o splátkach
6503002904
0,00 € SPP a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
8. August 2023
Zmluva o dodávke plynu
5101587487
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš