Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Zmluva o prevode správy, projektová dokumentácia
BA295/2023/0801095-Ps
0,00 € Ministerstvo obrany SR SR - Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
23. November 2023
Zmluva o autorskom dohľade č. 0502/0007/23
0502/0007/23
72 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
31. Máj 2023
Rámcová dohoda
Z20234446_Z
66 266,85 € Up Déjeuner, s. r. o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
21. December 2022
Kúpna zmluva
1246
140 000,00 € HOREZZA, a.s. Slovenská republika - Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
26. Máj 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti ,,Plynová kotolňa a pripojovací plynovod na ubytovni BARMO, ul. Hrdinov SNP 3, Martin"
556/2022
0,00 € Mesto Martin Slovenská republika - Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
26. Máj 2022
Rámcová dohoda
Z20225043_Z
58 470,75 € Up Déjeuner, s. r. o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
24. Máj 2021
Rámcová dohoda
Z202110237_Z
51 989,60 € Up Slovensko, s. r. o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
25. Máj 2020
Rámcová dohoda
Z202010355_Z
54 321,54 € Up Slovensko, s. r. o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
26. Február 2020
Príkazná zmluva č. 2020-099-014
2020-099-014
0,00 € Ministerstvo obrany SR Úrad pre investície a akvizície MO SR Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
16. Október 2019
Kúpna zmluva
Z201931114_Z
7 295,00 € PAREX-G, spol. s r.o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
23. Máj 2019
Rámcová dohoda
Z201915939_Z
54 147,50 € Up Slovensko, s. r. o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
31. Máj 2018
Rámcová dohoda
Z201823609_Z
53 346,51 € Up Slovensko, s. r. o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
12. Jún 2017
Rámcová dohoda
Z201727413_Z
65 475,27 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
22. Máj 2017
Kúpna zmluva
Z201722995_Z
1 500,00 € LK Consult, s. r. o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
12. Apríl 2017
Zmluva o prevode správy, pozemok
BA84/2-63/2017/0820011-Ps
0,00 € MO SR - Odbor správy majetku štátu ÚCL a SMŠ Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
23. Marec 2017
Rámcová dohoda
Z201712764_Z
16 192,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
1. December 2016
Kúpna zmluva
Z201642858_Z
1 650,00 € Ing. Peter Gerši GCTECH Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
18. November 2016
Rámcová dohoda
Z201639345_Z
17 998,80 € SEPROT, s.r.o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
21. September 2016
Zmluva o refundácii nákladov.
SPO MT-28-72/2016
0,00 € Agentúra správa majetku Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
18. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20168599_Z
954,76 € Tibor Varga TSV PAPIER Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany