Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku číslo AOS-IX-107/2023
AOS-IX-107/2023
0,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. December 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-180/2023
52,10 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva o vytvorení slovesného autorského diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-78/2023
130,00 € prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., doc. Ing. Radoslav Ivančík, PhD. et PhD., MBA, MSc. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-74/2023
0,00 € Ing. Pavol Lukašik, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva na dodávku potravín
AOS-IX-106/2023
112 099,34 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-76/2023
130,00 € prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc., Ing. Daniel Brezina, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-77/2023
130,00 € doc. Ing. Ivan Majchút, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-73/2023
0,00 € Ing. Pavol LUKÁŠIK, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva o vytvorení slovesného autorského diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-75/2023
0,00 € doc. Ing. Mikuláš Šostronek, PhD., doc. Ing. Bohuslav Lakota, CSc., Ing. Miroslav Matejček, PhD., Ing. Zdeno Baráni, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
AOS-VII-2/2023, BB239/2023/0920002-Vzp
0,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. December 2023
Dohoda o zrážke zo mzdy
20223503000002
500,00 € xxx Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. November 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
BB239/2023/0920002-Vzp
0,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202313431_Z
25 200,00 € Tritius Solutions a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. November 2023
Rámcová zmluva
AOS-X-5/2023
0,00 € Česká republika – Ministerstvo obrany, Univerzita obrany ako organizačná jednotka organizačnej zložky štátu Ministerstva obrany Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-177/2023
15,24 € Ing. Mgr. Juraj Pagáčik Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-174/2023
13,30 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-170/2023
47,80 € Ing. Vladimír Kulpa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-168/2023
86,00 € Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-172/2023
34,68 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-173/2023
26,00 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika