Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.Z20191789_Z
CUZ_D01-1-36-2019_2019
0,00 € GGFS s.r.o. Centrum účelových zariadení
19. Júl 2019
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č.73/ON-2019
CPPO_ZM_73-ON-2019_2019
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Centrum účelových zariadení
12. Júl 2019
Kúpna zmluva
Z201921242_Z
36 720,00 € CENTROGLOB, s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Júl 2019
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2019-002799-012_2019
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika Centrum účelových zariadení
4. Júl 2019
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_3-20-2019_2019
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
4. Júl 2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
CUZ-T_ZM_3-18-2019_2019
0,00 € Linstrom, s.r.o. Centrum účelových zariadení
4. Júl 2019
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_3-19-2019_2019
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
3. Júl 2019
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-35-2019_2019
0,00 € Centrum účelových zariadení Adam Sadovský
3. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
NSM-16-212/2019
0,00 € Nemocnica svätého Michala, a.s. Centrum účelových zariadení
1. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
CUZ_ZM-1-38-2019_2019
0,00 € Nemocnica svätého Michala, a.s. Centrum účelových zariadení
25. Jún 2019
Dodatok č. 1 ku KZ platnej na rok 2019
CUZ-T_ZM_3-17-2019_2019
0,00 € ZO Odborového zväzu Polície v SR Centrum účelových zariadení
17. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní služieb - pranie, čistene a žehlenie bielizne
CUZ-IVS-206/2019
0,00 € BELS spol.s.r., Centrum účelových zariadení
12. Jún 2019
Zmuva o dielo
CUZ-T_ZM_3-15-2019_2019
0,00 € Zaklad Pralniczy Pranie - Manglovanie Centrum účelových zariadení
12. Jún 2019
Zmluva o výpožičke vecí
CUZ-T_ZM_3-16-2019_2019
0,00 € MDL plus, s.r.o. Centrum účelových zariadení
5. Jún 2019
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-32-2019_2019
0,00 € Vojtek Anton Centrum účelových zariadení
24. Máj 2019
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb outsourcingu uzatvorená podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka
CUZ-IVS-195/2019
15 000,00 € PROPLUSCO Services spol. s.r.o. Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
24. Máj 2019
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-28-2019_2019
Doplnená
0,00 € Miroslav Šorman Centrum účelových zariadení
24. Máj 2019
Rámcová dohoda
Z201915943_Z
109 020,00 € Ing. Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
22. Máj 2019
Čistenie lapačov tukov
CUZ-IVS-183/2019
4 500,00 € KANAL M.P.S. s.r.o Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
21. Máj 2019
Rámcová dohoda na dodanie kúpeľných oblátok
CUZ_ZM-1-31-2019_2019
0,00 € Pavel Malec Centrum účelových zariadení