Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2018
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z201648710_Z - Konzervované a sterilizované potraviny
CUZ_D01-1-53-2018_2018
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
27. November 2018
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní oprávnené osoby v zmysle požiadaviek 391/89 EEC,656/89 EEC 686/EEC aj v súlade zo zákonom č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
9/BOZP/2018
7 416,00 € INDUSTRIAL SAFETY spol. s.r.o. CUZ stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
27. November 2018
Rámcová dohoda - potraviny značky Nekton
CUZ_ZM-1-42-2018_2018
0,00 € KON - RAD spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. November 2018
Rámcová dohoda - mrazené polotovary pre bufety
CUZ_ZM-1-45-2018_2018
14 999,00 € KON - RAD spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. November 2018
Rámcová dohoda - cukrovinky značky Roshen
CUZ_ZM-1-48-2018_2018
14 999,00 € KON - RAD spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. November 2018
Oprava a údržba veľkokuchynského zariadenia a vybavenia
CUZ-IVS-363/2018
9 000,00 € Ladislav Sebök, SL-GASTRO Centrum účelových zariadení
15. November 2018
Rámcová dohoda
Z201849578_Z
34 319,99 € Tibor Varga TSV PAPIER Centrum účelových zariadení
15. November 2018
Rámcová dohoda
Z201849584_Z
157 999,66 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Centrum účelových zariadení
13. November 2018
Rámcová dohoda
Z201848395_Z
Zrušená
206 468,00 € Ticket Systems s. r. o. Centrum účelových zariadení
12. November 2018
Rámcová dohoda
Z201848392_Z
117 598,17 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Centrum účelových zariadení
7. November 2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
CUZ_ZM-1-47-2018_2018
0,00 € STOLAMED PLUS, s.r.o. Centrum účelových zariadení
7. November 2018
Zmluva o vykonávaní dezinsekčných, dezinfekčných a deratizačných prác
CUZ_ZM-1-44-2018_2018
Doplnená
0,00 € BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201845107_Z
8 637,60 € MERKUR SLOVAKIA,s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Október 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
CUZ_ZM-1-43-2018_2018
0,00 € abakis,s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201844886_Z
346,80 € UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
23. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201844890_Z
686,00 € Vladimír Janičina ELKO Centrum účelových zariadení
1. Október 2018
Zmluva o dielo č. CUZ-1-41/2018 "DONOVALY-oprava havarijného stavu strechy RZ Smrekovec, časť A"
CUZ_ZM-1-41-2018_2018
Doplnená
0,00 € MIKAR s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. September 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-20-2018_2018
Doplnená
0,00 € Eran Plus s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. September 2018
Kúpna zmluva
Z201838613_Z
2 639,99 € HENRYSO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. September 2018
Kúpna zmluva
Z201838664_Z
11 988,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Centrum účelových zariadení