Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2023
Rámcová zmluva o dodávke služieb
DZ 86/2023
0,00 € Ronald Poór - FERONALD Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
19. Máj 2023
Kúpna zmluva
DZ 87/2023
9 960,00 € Jozef Kovalčík Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
20. Apríl 2023
Kúpna zmluva
DZ 85/2023
9 750,00 € Jozef Kovalčík Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb
DZ 84/2023
6 650,00 € SANNEA, s.r.o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
29. Marec 2023
Rámcová poistná zmluva číslo 9059803486 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13 - flotila
9059803486
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
29. Marec 2023
Dodatok č. 1 o zmene koeficientu RZ a výšky zľavy na poistnom k zmluve . 9059803486
9059803486
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
29. Marec 2023
Rámcová zmluva na servis nákladných motorových vozidiel a dodávku náhradných dielov č. 83-2023
DZ 83/2023
135 000,00 € SERVIS IJ, s.r.o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
27. Marec 2023
Kúpna zmluva č. DZ-81/2023
DZ 81/2023
143 000,00 € Marián Šupa Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
24. Marec 2023
Kúpna zmluva č. DZ-78/2023
DZ 78/2023
8 189,17 € Marián Šupa Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
20. Marec 2023
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
122279921
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
20. Marec 2023
Kúpna zmluva
DZ 80/2023
9 400,00 € Jozef Kovalčík Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
10. Marec 2023
Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu
9106737737
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
30. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve 002/2021 - Výkon služby informátora a poskytovanie výjazdov bezpečnostnej služby
Dodatok č. 3 k Zmluve 002/2021
0,00 € GUARD EYE s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
29. December 2022
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny, distribúcii elekriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
DZ 77/2022
0,00 € Pow-en, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
22. December 2022
Rámcová zmluva na uloženie a zhodnocovanie biologicky rozložiiteľného odpadu
DZ 76/2022
134 280,00 € BUČINA EKO, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
19. December 2022
Rámcová zmluva na Zhodnocovanie komunálneho odpadu spaľovaním
DZ 75/2022
93 600,00 € Odvoz a likdivácia odpadu a.s., skr. OLO a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
16. December 2022
Kúpna zmluva
DZ 74/2022
18 400,00 € Eco 3 Energy spol. s r. o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
12. December 2022
Dodatok č 1 k Zmluve o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov
DZ - 40 - Dodatok č 1
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
28. Október 2022
Protokol č. 4/2022 o zverení nehnuteľného majetku vo vlastníctve mč Bratislava-Ružinov
Protokol č. 4/2022
590 025,66 € Mestská časť Bratislava-Ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
14. September 2022
Rámcová zmluva na zneškodňovanie komunálneho odpadu skládkovaním
DZ 73/2022
45 300,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.