Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
ZML-2404-0000242
0,00 € SWAN, a.s. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
6. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122419513
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
8. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva na dodávku čiernej farby na vodorovné dopravné značenie č. 120/2024
DZ - 120/2024
10 000,00 € MATADORFIX, s.r.o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
4. Apríl 2024
Rámcová zmluva na Elektroinštalačné práce - nákup, montáž, servisné a údržbové práce silovej, meracej, kamerovej a telekomunikačnej techniky so zapojením na počítačové systémy č. DZ 2/2024
DZ - 118/2024
78 744,69 € Eltech - MP spol. s r.o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
DZ - 119/2024
21 390,00 € Marián Šupa Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
19. Marec 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
DZ - 116/2024
0,00 € TSM Slovakia s.r.o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
19. Marec 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
DZ - 117/2024
0,00 € TSM Slovakia s.r.o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
1. Marec 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku Prenájom vozidla PIAGGO
DZ - 115/2024
6 000,00 € TSM Slovakia s.r.o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
1. Marec 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku Prenájom vozidla PIAGGO
DZ - 114/2024
2 700,00 € TSM Slovakia s.r.o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
19. Február 2024
Kúpna zmluva č. 012/2024
012/2024
53 750,00 € KONNEX s.r.o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
15. Január 2024
Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb
DZ - 111/2023
0,00 € SANNEA, s.r.o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
12. Január 2024
Rámcová zmluva na servis kosačiek, traktorov a zametačiek č. DZ 105/2023
DZ - 105/2023
88 200,00 € Marián Šupa Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
21. December 2023
Rámcová zmluva na zneškodňovanie komunálneho odpadu skládkovaním č. DZ 108-2023
DZ 108/2023
146 200,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
21. December 2023
Rámcová zmluva na uloženie a zhodnocovanie triedeného biologicky rozložieľného komunálneho odpadu č. DZ 110/2023
DZ - 110/2023
163 003,25 € BUČINA EKO, s.r.o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
21. December 2023
Rámcová zmluva na Zhodnocovanie komunálneho odpadu spaľovaním č. DZ 107-2023
DZ - 107/2023
136 100,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s., skr. OLO a.s. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
21. December 2023
Rámcová zmluva na Uloženie a zhodnocovanie zmesového biologicky rozložieľného komunálneho odpadu č. DZ 109-2023
DZ 109/2023
36 600,00 € BUČINA EKO, s.r.o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
14. December 2023
101 Čiastková zmluva 3100762024, Čiastková zmluva-č.odbereteľa DZ 101-2023 k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 7.11
3100762024
0,00 € Pow-en, a.s. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
13. December 2023
Protokol č. 11-2023 o zverení nehnutelného majetku - pozemkov vo vlastníctve HM SR v správe m.č. Ružinov
Protokol č. 11/2023
2 066 296,88 € Mestská časť Bratislava-Ružinov Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
7. December 2023
Rámcová kúpna zmluva na dodávku technickej posypovej soli
202306
32 250,00 € LAPERR, spol. s r.o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
7. December 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o dodávke služieb
DZ - 97/2023
0,00 € Ronald Poór - FERONALD Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.