Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Memorandum o porozumení č. 9013/0163/23
9013/0163/23
0,00 € Armenian State University of Economics Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Apríl 2023
Memorandum o porozumení a spolupráci č. 9001/0027/23
9001/0027/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
24. Marec 2023
Memorandum o spolupráci č. 0501/0008/23
0501/0008/23
0,00 € Metropolitný inštitút Bratislavy Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Marec 2023
Memorandum o spolupráci č. 0501/0006/23
0501/0006/23
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Marec 2023
Memorandum o spolupráci č. 0701/0003/23
0701/0003/23
0,00 € Fintech a Insurtech Asociácia Slovenska Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2023
Memorandum o spolupráci č. 0501/0003/23
0501/0003/23
0,00 € Mesto Pezinok Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Január 2023
Memorandum o spolupráci v oblasti vedy, výskumu, odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania, č. 9012/0036/22
9012/0036/22
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave; Žilinská univerzita v Žiline; Technická univerzita v Košiciach, Slovenská správa ciest
20. December 2022
Memorandum o spolupráci č. 9001/0099/22
9001/0099/22
0,00 € Mestská časť Bratislava - Vajnory Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. December 2022
Memorandum o porozumení č. 9001/0094/22
9001/0094/22
0,00 € IBM Slovensko, spol. s r.o.; IBM International Services Centre s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. December 2022
Memorandum o spolupráci č. 4095/2022
9018/0003/22
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. November 2022
Memorandum o porozumení, MTF STU č. 184/2022
0600/0143/22
0,00 € Schaeffler Skalica, spol. s r.o.; GRAFOBAL a.s.; DUO FORM, s.r.o.; MP Group s.r.o.; FORLIT, a.s.; APROXIMA, s.r.o.; Vysoké Pole s.r.o., Víno Horváth; VINÁRSTVO KOPEČEK s.r.o.; SKAND Skalica, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. November 2022
Memorandum o spolupráci č. 0201/0031/22
0201/0031/22
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. November 2022
Memorandum o spolupráci č. 0301/0210/22
0301/0210/22
0,00 € TITANS freelancers, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. September 2022
Memorandum o spolupráci č. 0404/0112/22
0404/0112/22
0,00 € Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. September 2022
Memorandum o spolupráci č. 0501/0025/22
0501/0025/22
0,00 € J&T REAL ESTATE, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. September 2022
Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti ,,Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19" č. 0301/0162/22
0301/0162/22
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. August 2022
Memorandum o spolupráci č. 0501/0023/22
0501/0023/22
0,00 € Lesná pedagogika Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. August 2022
Memorandum o spolupráci č. 9001/0056/22
9001/0056/22
0,00 € Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. August 2022
Memorandum o spolupráci č. 0701/0026/22
0701/0026/22
0,00 € Nokia Slovakia, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. August 2022
Memorandum o spolupráci v oblasti technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva, posudzovania zhody, akreditácie a kvality č. 0201/0024/22
0201/0024/22
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave