Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2022
Memorandum o spolupráci č. 0701/0022/22
0701/0022/22
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Júl 2022
Memorandum o spolupráci, MTF STU č. 104/2022
0600/0081/22
0,00 € Stredná odborná škola technická Galanta Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Máj 2022
Memorandum o spolupráci č. 0101/0026/22
0101/0026/22
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Máj 2022
Memorandum o spolupráci č. 0301/0090/22
0301/0090/22
0,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Máj 2022
Memorandum o spolupráci č. 0701/0016/22
0701/0016/22
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Máj 2022
Memorandum o porozumení ohľadom vzájomnej spolupráce č. 0701/0010/22
0701/0010/22
0,00 € University of Oulu Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Apríl 2022
Memorandum o vzájomnej dohode o spolupráci v IPCEI o vodíku, MTF STU č. 52/2022
0600/0040/22
0,00 € TOMARK, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Marec 2022
Memorandum o spolupráci č. 0501/0006/22
0501/0006/22
0,00 € Obec Pusté Úľany Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Marec 2022
Memorandum o spolupráci, č. 9001/0014/22
9001/0014/22
0,00 € Modrý anjel / tím krízovej intervencie n.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Február 2022
Memorandum o spolupráci č. 9006/0001/22
9006/0001/22
0,00 € Wienerberger s.r.o.; / Cihelna Kinský, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Február 2022
Memorandum o spolupráci č. 9001/0007/22
9001/0007/22
0,00 € TÜV NORD Slovakia, s.r.o.; TÜV NORD Czech, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Február 2022
Memorandum o vzájomnej spolupráci č. 0701/0004/22
0701/0004/22
0,00 € Junior Achievement Slovensko, n.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. December 2021
Memorandum o spolupráci v oblasti celoživotného vzdelávania, MTF STU č. 180/2021
0600/0148/21
0,00 € Národní klastrová asociace; Slovenská obchodná a priemyselná komora Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. November 2021
Memorandum o spolupráci, MTF STU č. 166/2021
0600/0141/21
0,00 € Slovenská plavecká federácia Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. November 2021
Memorandum o porozumení, MTF STU č. 137/2021
0600/0135/21
0,00 € InoBat Recycling j.s.a. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. November 2021
Memorandum o spolupráci pri realizovaní vzdelávacích aktivít č. 9001/0055/21
9001/0055/21
0,00 € Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. November 2021
Memorandum o spolupráci č. 9001/0051/21
9001/0051/21
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Október 2021
Memorandum o spolupráci č. 0301/0166/21
0301/0166/21
0,00 € Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov STU Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Október 2021
Memorandum o spolupráci č. 0701/0019/21
0701/0019/21
0,00 € Sociálna poisťovňa, ústredie Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. September 2021
Memorandum o spolupráci, MTF STU č. 134/2021
0600/0107/21
0,00 € Mesto Trnava Slovenská technická univerzita v Bratislave