Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2015
MEMORANDUM o spolupráci
9010/0003/15
0,00 € OZ Cyklokoalícia Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Február 2015
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI - "Spoločný projekt participácie na výskume a vývoji v oblasti IT a IB pri zriadení spoločného pracoviska".
9012/0002/15
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave ESET, spol. s r. o.
5. December 2014
Memorandum o spolupráci
9012/prav/14
0,00 € Slovensko-čínska obchodná komory, o.z. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. December 2013
Memorandum "o spolupráci pri realizácii projektov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti".
0101/0050/13
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Júl 2013
Memorandum o spolupráci
0202/0010/13
0,00 € Trenkwalder, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Máj 2013
Memorandum o porozumení medzi SjF STU v Bratislave a SAPPO
0201/0023/13
Doplnená
0,00 € SAPPO Slovenská technická univerzita v Bratislave