Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2023
VII./699/2023/R
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. Marec 2023
Dohoda o užívaní elektronických komunikačných služieb č. 248/2023-CSČ SAV-VS SAV
248/2023-CSČ SAV-VS SAV
3 546,72 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i., organizačná zložka Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
13. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
VII./697/2023/R
50 000,00 € Centrum pre vedu a výskum, s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí údajov
VII./696/2023/R
5 975,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
9. Marec 2023
o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre užívateľov sústavy prevádzkujúcich elektroenergetické zariadenie slúžiace na výrobu alebo uskladňovanie elektriny
VII./695/2023/R
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
9. Marec 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
VII./694/2023/R
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. Február 2023
Zmluva o dielo
I./693/2023/R
69 000,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
9. Február 2023
Kolektívna zmluva
VII./692/2023/R
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
8. Február 2023
Memorandum o spolupráci
VIII./692/2023/R
0,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
27. Január 2023
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023
VIII./689/2023/R
0,00 € Slovenská mineralogická spoločnosť Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
27. Január 2023
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023
VIII./690/2023/R
0,00 € Slovenská geologická spoločnosť Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
19. Január 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
V./688/2023/R
0,00 € JUDr. Simona Stahovcová Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
16. Január 2023
Príkazná zmluva
VII./687/2023/R
10 400,00 € Mgr. Petr Skalák Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_UVZ
Doplnená
2 476 978,80 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi SA V, v. v. i.
9. Január 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie
I./685/2023/R
44 760,00 € STAVOPROJEKT s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
9. Január 2023
Príkazná zmluva
VII./686/2023/R
10 400,00 € Mgr. Róbert Kvak Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
V./684/2022/R
Doplnená
2 607 179,90 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
20. December 2022
Zmluva o dielo - Contract of work
I./682/2022/R
54 853,00 € NAFTA a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
6. December 2022
Príkazná zmluva
VII./681/2022/R
0,00 € Prof. Zbygniew Ustrnuf, PhD. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
5. December 2022
Zmluva o spôsobe financovania vynaložených nákladov
V./680/2022/R
0,00 € ESPIRIT s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.