Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla"
VII./726/2023/R
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
19. December 2023
Poistná zmluva - havarijné poistenie
VII./727/2023/R
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
15. December 2023
Zmluva o dielo
I./725/2023/R
17 249,23 € RANDA + R s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. December 2023
Zmluva o dielo
I./723/2023/R
19 965,15 € Mgr. Juraj Šimák Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. December 2023
Kúpna zmluva na dodávku nového osobného motorového vozidla Hyundai Tucson
III./724/2023/R
26 301,00 € Portas, spol. s.r.o. Banská Bystrica Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
11. December 2023
Zmluva o dielo
I./719/2023/R
200,00 € prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
11. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
VII./720/2023/R
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
11. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
VII./722/2023/r
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
11. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
VII./721/2023/R
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112951
VII./718/2023/R
0,00 € ENERGIE2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
13. November 2023
Zmluva o dielo
I./717/2023/R
450,00 € Ing. Pavol Ďuriš Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
31. Október 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
V./716/2023/R
5 600,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
24. Október 2023
Zmluva č. PF/9/2023/MS/107-OEMČ-PF/9/2023 o nájme priestorov UMB za účelom zriadenia skladu
IV./715/2023/R
600,00 € Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
27. September 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
V./714/2023/R
0,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 2/2023
VII./713/2023/R
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
11. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0092
V./712/2023/R
47 022,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
5. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0523
V./711/2023/R
106 859,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov APVV-22-0523
V./710/2023/R
230 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov APVV-22-0041
V./709/2023/R
150 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
25. Júl 2023
Mandátna zmluva
VIII./708/2023/R
0,00 € BEVORI International spol. s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.