Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2019
Nájomná zmluva
II./537/2018/R
300,00 € Komposesorát - Pozemkové spoločenstvo Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. Január 2019
Zmluva o poskytnutí údajov
VII./538/2018/R
5 975,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
4. December 2018
Zmluva o výpožičke č.9/2018
II./536/2018/R
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
4. December 2018
Zmluva o výpožičke č. 7/2018
II./535/2018/R
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
23. November 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-KR-18-0008
V./531/2018/R
7 800,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
22. November 2018
Zmluva o spoločnom pracovisku
VIII./530/2018/R
0,00 € Ústav anorganickej chémie SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
22. November 2018
Zmluva o nájme
III./520/2018/R
1 401,00 € Messer Tatragas spol. s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
20. November 2018
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0170
V./529/2018/R
Doplnená
72 000,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. November 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
VII./528/2018/R
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. November 2018
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0555
V./527/2018/R
95 002,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
12. November 2018
Zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov
VII./526/2018/R
0,00 € Euro Dotácie a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
6. November 2018
Zmluva o výpožičke
III./525/2018/R
0,00 € Mestská polícia Hurbanovo Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
5. November 2018
Zmluva o dielo - analýza ílových minerálov
I./524/2018/R
21 252,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
26. Október 2018
Zmluva o poskytnutí služby - doména "seismology"
VII./522/2018/R
15,00 € Centrum spoločných činností SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
26. Október 2018
Zmluva o nájme pristorov UMB za účelom prenájmu skladu
IV./518/2018/R
34,00 € Pedagogická fakulta UMB Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
26. Október 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-17-0555
V./519/2018/R
Doplnená
230 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
26. Október 2018
Zmluva o poskytnutí služby - doména "geomag"
VII./521/2018/R
15,00 € Centrum spoločných činností SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
26. Október 2018
Zmluva o dielo
I./523/2018/R
18 300,00 € Nafta a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
22. Október 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 136/2018/CSČ SAV-VS SAV
136/2018/CSČ SAV-VS SAV
0,00 € CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o Zemi SAV
22. Október 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 135/2018/CSČ SAV-VS SAV
135/2018/CSC SAV-VS SAV
0,00 € CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o Zemi SAV